Kontrakt medzi MZ SR a OS ZZS na rok 2014 kontraktMZSRaOSZZS2014.rtf (RTF, 180 KB)
Príloha č.1 odborná príprava priloha1oszzs.rtf (RTF, 43 KB)
Príloha č.2 harmonogram činnosti priloha2oszzs.xls XLS, 97 KB)
Príloha č.3 rozvrh hodín priloha3oszzs.xls XLS, 120 KB)