Kontrakt medzi MZ SR a SZU rok 2021 Kontrakt-2021-SZU.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2021.pdf
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2021.pdf
Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2021.pdf
Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2021.pdf
Dodatok č. 5 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 5 ku Kontraktu na rok 2021.pdf
Dodatok č. 6 ku Kontraktu na rok 2021 Dodatok č. 6 ku Kontraktu na rok 2021.pdf


CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5540112/