Kontrakt medzi MZ SR a  ŠUKL rok 2018

kontrakt-2018-SUKL.pdf

Vyhodnotenie Kontraktu za rok 2018 uzatvoreného medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv

kontrakt-2018-SUKL-vyhodnotenie.pdf

CRZ:   http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3347951&l=sk