Kontrakt medzi MZ SR a Národnou transplantačnou organizáciou (NTO) na rok 2020

kontrakt-mzsr-nto-2020.pdf

Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2020

kontrakt-mzsr-nto-2020-dodatok-1.pdf


CRZ:   https://www.crz.gov.sk//index.php?ID=4438023&l=sk