Rakovina je závažným ochorením a hlavnou príčinou úmrtia v Európe. Odhaduje sa, že v roku 2020 bola v Únii diagnostikovaná rakovina u 2,7 milióna ľudí. Na základe týchto údajov sa odhaduje, že na rakovinu počas svojho života ochorie každý druhý občan únie, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu jeho života, pričom len polovica všetkých pacientov s rakovinou prežije. Na znižovanie výskytu a úmrtnosti na onkologické ochorenia teda EK odporúča organizované skríningové programy – práve  skríningy umožňujú odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa stane invazívnou, to znamená, že pacienti majú väčšiu šancu na vyliečenie. 

Na Slovensku sú od roku 2019 zavedené 3 skríningové programy štátom organizovanou formou: skríning rakoviny krčka maternice, skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva, ako aj skríning prsníkov. Skríning je postup, pri ktorom sa testuje prítomnosť choroby u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Je dôležité, aby tí, ktorých sa skríningy týkajú, tieto vyšetrenia aj absolvovali aj keď sa cítia zdraví.
Pre zvýšenie povedomia o možnostiach preventívnych vyšetrení pripravilo ministerstvo zdravotníctva v rámci Pracovnej skupiny pre komunikáciu o skríningoch, ktorej členmi sú okrem zástupcov ministerstva zdravotníctva, aj zástupcovia Národného onkologického inštitútu, pacientskych organizácií a zdravotných poisťovní, spoločnú kampaň ONKOKONTROLA. Osloviť chceme príslušné vekové skupiny, ktoré majú nárok na pravidelné bezplatné skríningové vyšetrenia.  Okrem televízneho a rozhlasového spotu je súčasťou kampane aj leták, ktorý bude distribuovaný do ambulancií gynekológov, urológov, gastroenterológov, ale aj všeobecných lekárov, ako aj cielená webová stránka www.onkokontrola.sk , kde jej návštevník nájde všetky podstatné a dôležité informácie: o tom, ako vyšetrenie prebieha, kto má nárok na vyšetrenie, na koho sa má človek obrátiť a kde mu toto vyšetrenie vykonajú.
 
Minister zdravotníctva Michal Palkovič: „V spoločnom úsilí znížiť výskyt rakoviny zohráva dôležitú úlohu každý jeden z nás – štát aj občan. Prevenciu považujem za najlepší spôsob ako predchádzať ochoreniam.  Preto som rád, že ministerstvo spolu s mnohými, ktorí sa nezištne pridali, pripravilo kampaň na prevenciu rakoviny a spolupracuje s odborníkmi – či už v SR alebo Európe. Vyzývam všetkých, ktorí majú nárok na skríningové vyšetrenie, teda našu onkokontrolu, aby neváhali a určite toto vyšetrenie absolvovali.   Môže im doslova zachrániť život.“ 

Štátna tajomníčka MZ SR Monika Jankechová: „Oceňujem a ďakujem autoritám a odborníkom, ktorí participujú na edukácii celej spoločnosti. Od toho sa potom odvíja zodpovednosť jednotlivca, ku ktorej budeme musieť spoločnosť v najbližších rokoch nabádať. Je to jediná cesta ako zefektívniť, aby sme mali zdravšiu populáciu a aj menej zaťažovali systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je všeobecne známe, že prevencia je investícia, ktorá je výhodnejšia ako neskôr diagnostika a liečba, a preto tento smer a štartovanie je veľmi žiaduce.“

Národný onkologický inštitút – Jana Trautenberger Ricová: „Za onkokontrolou sa skrýva nielen návšteva a odhalenie potenciálneho onkologického ochorenia , ale aj webová stránka www.onkontrola.sk . Stránka je intuitívna a môžete si na nej vybrať, o ktorej onkokontrole sa chcete dozvedieť viac. Dozviete sa na nej prečo ísť na vyšetrenie, kam ísť a ako sa na vyšetrenie objednať.“

Asociácia zdravotných poisťovní Michal Štofko: „Sme radi, že aj zdravotné poisťovne sa mohli pripojiť k tejto kampani, ktorá otvára oči ľuďom, aby sa viac zúčastňovali na skríningoch, aby viac participovali na prevencii, jednoducho aby boli aktívnejší, a aby sme boli schopní obmedzovať ten obrovský dopyt, ktorý máme po zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

MUDr. Alena Kállayová, n.f. Ružová stužka: „Vznikli 2 obrovské kroky v prospech zdravia občanov a občianok Slovenska. Boli vytvorené kvalitné skríningy, ktoré bežia, a to skríning rakoviny prsníka, hrubého čreva a krčka maternice už pod názvom onkokontrola a zároveň aj vzdelávací propagačný a nápovedný materiál, ktorý ľuďom objasní, že onkokontrola môže zachrániť aj život, aj zdravie a dlhé roky života.“

Ministerstvo zdravotníctva sa chce poďakovať všetkým, ktorí nezištne na kampani spolupracovali a kampaň podporia. Poďakovanie patrí aj  všetkým médiám, ktoré či už televízny alebo rozhlasový spot zaradia v rámci tzv. vysielania vo verejnom záujme do svojho mediálneho priestoru.  Na tvorbe  výrobe spotu sa podieľali okrem členov pracovnej skupiny aj žiaci Súkromnej strednej školy priemyselného dizajnu animovanej tvorby v Bratislave pod vedením odborného garanta Karola Holubčíka, ako aj herci Slovenského národného divadla: Kamila Magálová, Jana Oľhová, Ján Gallovič, Janka Kovalčíková a komentár načítal Richard Autner. 
Všetkým ďakujeme a: „Ísť na onkokontrolu je ok.“