Neurologická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dnes za prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej slávnostne otvorila novovybudovanú Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Táto moderná jednotka je určená na ošetrenie pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami a predstavuje významný krok vpred v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne.

Ministerka zdôraznila význam investícií do zdravotníckej infraštruktúry a moderných technológií, ktoré sú kľúčové pre zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov. „Nová jednotka výrazne posilní kapacity nemocnice v oblasti neurológie a zlepší prognózu a kvalitu života pacientov s akútnymi neurologickými stavmi. Zároveň práca s moderným prístrojovým vybavením bude aj motiváciou pre našich lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov zostať pôsobiť v nemocniciach na Slovensku, kde budú mať možnosť ďalšieho profesionálneho rastu,“ uviedla ministerka zdravotníctva. 

Nová JIS je vybavená šiestimi polohovateľnými a kompletne monitorovanými lôžkami a zabezpečuje špecializovanú starostlivosť pre pacientov v akútnych stavoch, ako sú akútne cievne mozgové príhody, epilepsie, neuromuskulárne ochorenia, nádorové ochorenia či poruchy vedomia. Jednotka sa zameriava na neodkladnú neurologickú starostlivosť a realizáciu komplexných laboratórnych, zobrazovacích a diagnostických vyšetrení, na ktoré nadväzujú liečebné postupy stabilizujúce životne dôležité funkcie.

Neurologická klinika FNsP Nové Zámky, ktorá je teraz domovom tejto špičkovej jednotky, pôsobí ako primárne iktové centrum. V rámci diagnostiky cievnych mozgových príhod sa tu realizuje CT, CT angiografia, perfúzne CT, ako aj MR a MRAG vyšetrenie mozgu a mozgových ciev. Pre indikovaných pacientov je dostupná intravenózna trombolýza, a v prípade potreby sú pacienti s uzáverom veľkej mozgovej tepny transportovaní do specializovaných centier.

Okrem akútnej starostlivosti klinika poskytuje aj komplexnú diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v širokom spektre neurologických ochorení. Je tiež výučbovou základňou pre Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, čím prispieva k výchove novej generácie zdravotníckych pracovníkov. S otvorením tejto jednotky sa Neurologická klinika FNsP Nové Zámky stáva ešte významnejším hráčom v poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov Nových Zámkov, ale aj pre celý región.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na otvorení novovybudovanej JIS Neurologickej kliniky FNsP Nové ZámkyMinisterka zdravotníctva Zuzana Dolinková na otvorení novovybudovanej JIS Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na otvorení novovybudovanej JIS Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na otvorení novovybudovanej JIS Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky