Na základe záverov zasadania Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky z 8. až 10. 12. 2010 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok skupiny D, konkrétne:

• D3 - Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom
• D8 - ihly k aplikácii liečiv u diabetikov pomocou pera
• D10.1.1 - Inzulínová pumpa
• D10.1.2 - Integrované inzulínové systémy

Výrobcovia predmetných zdravotníckych pomôcok môžu predkladať žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok v termíne do 31.1.2011. Akceptované žiadosti budú zapracované do zoznamu zdravotníckych pomôcok s predpokladanou účinnosťou k 1.7.2011.

Cieľom tejto výzvy je snaha zabezpečiť poistencom vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pri súčasnom efektívnom vynakladaní prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky na svojom uplynulom zasadnutí dospela k nasledovným záverom:

• množstvový limit v podskupine zdravotníckych pomôcok D3 môže byť prehodnotený a zvýšený po primeranom znížení cien príslušných zdravotníckych pomôcok,

• množstvový limit v podskupine zdravotníckych pomôcok D8 môže byť prehodnotený a zvýšený po primeranom znížení cien príslušných zdravotníckych pomôcok,

• indikačné obmedzenia pre podskupiny zdravotníckych pomôcok D10.1.1 a D10.1.2 môžu byť prehodnotené po primeranom znížení cien zdravotníckych pomôcok.