Ministerstvo zdravotníctva má spustenú infolinku pre všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí zvažujú využiť príspevok z plánu obnovy a odolnosti na zriadenie ambulancie v nedostatkových regiónoch. Potenciálni žiadatelia tak na jednom mieste získajú všetky potrebné informácie týkajúce sa možnosti získať príspevok od 50 tisíc do 60 tisíc eur na rozbehnutie vlastnej ambulancie. 

Rezort zdravotníctva z Plánu obnovy a odolnosti SR vymedzil celkovo 10 miliónov eur na podporu vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva.  Cieľom výzvy je  zvýšiť potrebnú kapacitu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch. 

Novým lekárom alebo už existujúcim poskytovateľom, ktorí zamestnajú nového lekára, štát vykompenzuje náklady pri zriaďovaní a prevádzkovaní ambulancií počas prvého roka ich  fungovania. Vďaka tomu dokážu noví všeobecní  lekári a pediatri pohodlne finančne preklenúť obdobie tvorby kapitačného kmeňa.  Výzva je súčasťou prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. 

Súčasne s vyhlásením výzvy ministerstvo zriadilo aj príslušnú infolinku. Na telefónnom čísle 0910 221 396 získajú potenciálni záujemcovia presné informácie o možnostiach zapojiť sa do výzvy.  Bližšie informácie sú zverejnené aj na webstránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas 

logo POO MZ SR.jpg