Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Výzva pre výrobcov, distribútorov a držiteľov registrácie liekov a zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyzýva všetkých výrobcov, distribútorov a držiteľov registrácie liekov a zdravotníckych pomôcok na poskytnutie humanitárnej pomoci vo forme humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „poskytovatelia humanitárnej pomoci“) na zmiernenie negatívnych vplyvov spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Forma poskytnutia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu je možná prostredníctvom darovania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok.

Lieky budú následne v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky distribuované na územie Ukrajiny.

Prosíme Vás o promptnú reakciu a súčinnosť.

Z dôvodu očakávanej zvýšenej spotreby humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok Vás zároveň prosíme o priebežné monitorovanie stavu zásob, a v prípade potreby, zabezpečenie dostatočného množstva humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok pre utečencov z Ukrajiny a pacientov na území Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte na:
pomoc.ukrajine@health.gov.sk