Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý každoročne pripadá na 10. október, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôrazňuje dôležitosť duševného zdravia a jeho ukotvenie ako univerzálneho ľudského práva. V tomto roku sa nosnou témou stala potreba ochrany duševného zdravia v globálnom kontexte, s ohľadom na rastúci výskyt psychických porúch, ktorý sa ešte zvýraznil v dôsledku pandémie COVID-19.

Výskyt psychických porúch dlhodobo stúpa, tento trend zvýraznila pandémia a očakáva sa, že bude naďalej pokračovať. Psychické poruchy a psychiatrická starostlivosť sú integrálnou súčasťou zdravotnej starostlivosti rovnako, ako to je v iných oblastiach medicíny. Napriek tomu je v súčasnosti v niektorých aspektoch práve táto oblasť tabuizovaná a stigmatizovaná.

Každý človek má právo na ochranu duševného zdravia. Sloboda a nezávislosť sú dôležitou súčasťou života všetkých ľudí. Ľudia s psychickými poruchami majú právo na dostupnú, prijateľnú a kvalitnú starostlivosť. Majú právo byť plnohodnotne začlenení do komunity. Tieto základné princípy sú zakotvené v právnych nástrojoch a medzinárodných dohodách, ale aj napriek tomu na celom svete ľudia s psychickými poruchami naďalej zažívajú porušovanie ľudských práv. Mnohí sú vylúčení z komunitného života a diskriminovaní, zatiaľ čo ďalší nemajú prístup k starostlivosti o duševné zdravie, k diagnostike a liečbe psychických porúch.

Inak tomu, žiaľ, nie je ani na Slovensku. Žijeme náročnú dobu – pandémia, vojna, aktuálna politická a spoločenská situácia doma i v zahraničí. Tieto udalosti môžu mať závažný vplyv na psychické prežívanie a psychické zdravie ľudí na Slovensku a môžu  sa prejaviť na úrovni celej našej spoločnosti. Preto je dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, ako zlepšiť podmienky starostlivosti o duševné zdravie na národnej úrovni a bojovať proti stigmatizácii a diskriminácii tých, ktorí trpia psychickými poruchami. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychiatriu a prezidentom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti zdôrazňujú, že je potrebné tak konať nielen v rámci tvorby politík, ale aj v rámci verejných vystúpení či výkonu svojej funkcie, mandátu či povolania, a to vo vzťahu k osobám so skúsenosťou s psychickou poruchou a tiež  k zdravotníckym pracovníkom a iným osobám poskytujúcim starostlivosť o osoby so skúsenosťou s psychickou poruchou.

Zabezpečme, aby duševné zdravie bolo univerzálnym ľudským právom, ktoré sa rešpektuje a ochraňuje, nielen dnes, ale aj v budúcnosti.