VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2016
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2016
 
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej dotácie
3/2016 Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 5. ročník
09.11.2016
15 589,00 €
15 589,00 €
5/2016 Všetko pre zdravie, o.z. Drogy - Samovražda na splátky
07.11.2016
27 300,00 €
27 300,00 €
7/2016 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Restart
09.11.2016
4 688,82 €
4 688,82 €
9/2016 STOP DROGY Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (IV. séria)
07.11.2016
48 396,00 €
37 011,00 €
10/2016 Majme srdce pre deti, o.z. Drogy a prevencia
09.11.2016
47 145,00 €
23 572,50 €
13/2016 Filia nezisková organizácia Rovesnícky program prevencie užívania drog
09.11.2016
8 000,00 €
8 000,00 €
16/2016 DT - inštitút Terénna terapia pre závislých v procese resocializácie
7.12.2016
9 300,00 €
9 300,00 €
17/2016 ReSocia Zriadenie pracovných dielní v resocializačnom stredisku
09.11.2016
25 650,00 €
9 284,00 €
25/2016 RETEST Spolu dokážeme viac
27.10.2016
26 910,00 €
6 370,00 €
27/2016 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi
09.11.2016
47 676,50 €
26 738,00 €
35/2016 C.E.N. s.r.o. Tématické štúdiové rozhovory " O drogách"
10.11.2016
47 500,00 €
47 500,00 €
37/2016 Nadácia Pomocné ruky BRJT/Trieda hľadá hviezdu - detská talentová súťaž
27.10.2016
42 700,00 €
32 300,00 €
38/2016 KASPIAN Bezpečný priestor pre deti a mládež
09.11.2016
12 360,00 €
12 360,00 €
49/2016 Mesto Sereď Interaktívne dielne s protidrogovou tematikou
09.11.2016
4 085,00 €
4 085,00 €
59/2016 OZ Odyseus Program - Chráň sa sám - výmena injekčných striekačiek sa štátu oplatí
09.11.2016
50 000,00 €
20 079,40 €
63/2016 NELEGÁL Modernizácia resocializačného strediska
09.11.2016
5 925,60 €
5 925,60 €
65/2016 Nádej - Reménység, n.o. Technika v službách resocializácie
09.11.2016
4 140,00 €
4 140,00 €
73/2016 Sanatórium AT, s.r.o. Komplexná externalizácia ambulantnej zdravotníckej starostlivosti a resocializácie s rozšírením primárnej prevencie u alkoholizmu, závislostí od všetkých druhov psychoaktívnych látok a psychodeštruktívneho správania u mladistvých a tínedžerov
07.11.2016
44 498,49 €
44 498,49 €
83/2016 oneT Dokumentárny film: Závislosť sa ťa do(týka)
07.11.2016
48 950,00 €
16 186,00 €
84/2016 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Celoslovenská súťaž " Najlepšia protidrogová nástenka"
27.10.2016
4 750,00 €
4 750,00 €
91/2016 Metamorfozis Drogy - cesta do tmy 2
27.10.2016
47 491,00 €
23 745,50 €
96/2016 Lepšia cesta Ako nehuliť - online internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany
07.11.2016
18 050,00 €
15 439,00 €
99/2016 LIBA ACADEMY 11 Športom k zdravému životnému štýlu
09.11.2016
50 000,00 €
15 560,00 €
102/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Udržanie hygienického štandardu pre pacientov CPLDZ Bratislava
27.10.2016
25 792,00 €
11 386,20 €
109/2016 PAHOROK, n.o. Cesta späť
09.11.2016
4 613,00 €
4 613,00 €
110/2016 Občianske zdriuženie Prima Prima Street
09.11.2016
21 137,15 €
21 137,15 €
115/2016 RE/set Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl
09.11.2016
7 125,00 €
3 000,00 €
124/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Nákup posteľnej bielizne, prikrývok a utierok v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
09.11.2016
5 148,80 €
5 148,80 €
132/2016 MANUS o.z. Stavebná úprava obvodového plášťa budovy Resocializačného strediska Manus
09.11.2016
49 972,00 €
49 972,00 €
         
509 679,46 €
 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2016

 
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
131/2016 Občianske združenie Pomocná ruka Stanica
11.11.2016
5 320,00 €
zrušenie organizácie/zastavenie činnosti
14/2016 Spojená škola Stop drogám
28.07.2016
1 784,02 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadané menej ako 2 000,00 €
74/2016 Súkromná spojená škola SEZ Krompachy Komplexná externalizácia ambulantnej starostlivosti a resocializácie
28.07.20166
1 271,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadané menej ako 2 000,00 €
55/2016 Mgr. Ladislav Šnapko Informáciami k správnemu rozhodnutiu
28.07.2016
3 767,50 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt
105/2016 NR klub 2016 World Chess U - 16 Olympiad
28.07.20166
50 000,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt
108/2016 Centrum pre otvorenú politiku Zdravé Slovensko: "Mladí a závislosť menom hazard"
28.07.2016
17 991,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt
100/2016 Združenie obcí Mikroregión pod Pánskym dielom Protidrogová prevencia zameraná na mládež v Mikroregióne obcí pod Pánskym dielom
28.07.2016
42 520,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
118/2016 OZ Mladí ľudia a život Zaži iné#prvyteplakovykongres
28.07.2016
16 165,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
119/20166 Centrum voľného času STOPKA
28.07.2016
12 158,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
122/2016 Združenie STORM Zdravie do ulíc
28.07.2016
33 422,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
134/2016 ZŠ s materskou školou Locus pro salute (bezpečné miesto)
28.07.2016
3 784,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
45/2016 MAFRA Slovakia, a.s. Až príliš múdry na drogy
28.07.2016
33 270,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
46/2016 MAFRA Slovakia, a.s. Podpora protidrogových aktivít II
28.07.2016
10 000,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
47/2016 MAFRA Slovakia, a.s. Podpora protidrogových aktivít
28.07.2016
37 520,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
61/2016 Pax et Caritas Viacnásobná pomoc
28.07.2016
26 310,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
66/2016 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Situačno-motivačné faktory drogového správania v kontexte prevencie
28.07.2016
9 500,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
120/2016 Centrum voľného času MY SME ZA KEMP
28.07.2016
8 730,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
123/2016 Združenie STORM Prevencia na školách
28.07.2016
14 200,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
129/2016 Obec Pohronská Polhora Nerobíme nič, čo nemá zmysel
28.07.2016
48 275,50 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
22/2016 OZ Vidiecky parlament na SR Byť niečím výnimočný!
28.07.2016
19 285,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
62/2016 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Mapovanie drogových lokalít v Košiciach
28.07.2016
10 241,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
81/2016 ZŠ s materskou školou Aby sa nám netúlali
28.07.2016
5 740,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
85/2016 Život bez závislostí, n.o. Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách
28.07.2016
10 324,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
89/2016 ACONN, s.r.o. Časopis zdarma do rýchlikov ZSSK
28.07.2016
28 500,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotáciemá formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
1/2016 Zober loptu nie drogy, n.o. Športové podujatia s protidrogovou tematikou
28.07.2016
50 000,00 €
pod 50 bodov (49)
11/2016 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Pošli to ďalej
28.07.2016
31 431,34 €
pod 50 bodov (49)
12/2016 ULITA O drogách - otvorene
28.07.2016
32 930,00 €
pod 50 bodov (49)
15/2016 Čistý deň, n.o. Stavba celoročnej multifunkčnej zimnej záhrady
28.07.2016
47 500,00 €
pod 50 bodov (49)
23/2016 OZ Prevencia V&P Intervenčný program zameraný na prevenciu nárazového pitia alkoholu u mladých ľudí - tréning odborníkov z oblasti prevencie
28.07.2016
8 523,40 €
pod 50 bodov (49)
41/2016 PROVENTUS Rozvoj protidrogových kompetencií u pedagógov a žiakov základných škôl
28.07.2016
5 000,00 €
pod 50 bodov (49)
44/2016 OZ Športom proti drogám Alkohol náš každodenný - dievčatá...
28.07.2016
26 820,00 €
pod 50 bodov (49)
51/2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Sledovanie krátkodobej a dlhodobej efektívnosti programu Unplugged
28.07.2016
22 220,00 €
pod 50 bodov (49)
53/2016 FACILITAS, n.o. Spojme sily, podporme sa, za svoje zdravie postavme sa
28.07.2016
2 062,00 €
pod 50 bodov (49)
80/2016 Mesto Zvolen Sústredenie peer-aktivistov 2016
28.07.2016
2 218,00 €
pod 50 bodov (49)
98/2016 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Šport ako súčasť komplexnej liečby a prevencie závislostí
28.07.2016
50 000,00 €
pod 50 bodov (49)
104/2016 Šport centrum Bratislava Neber drogy a poď sa hrať
28.07.2016
19 950,00 €
pod 50 bodov (49)
107/2016 Budúcnosť, n.o. Podpora rozvoja inovatívnych služieb riešenia závislostí v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre
28.07.2016
47 500,00 €
pod 50 bodov (49)
125/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach Obnovenie vybavenie CPLDZ
28.07.2016
7 372,13 €
pod 50 bodov (49)
126/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach Výmena svietidiel v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
28.07.2016
15 048,94 €
pod 50 bodov (49)
127/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach Rekonštrukcia plotu Centra pre liečbu drogových závislostí Košice
28.07.2016
8 465,08 €
pod 50 bodov (49)
4/2016 Mesto Nové Zámky Čo Ty už len vieš o drogách...
28.07.2016
4 700,00 €
pod 50 bodov (48)
52/2016 K.P.HARMONY, s.r.o. Liečba prostredníctvom biologickej spätnej väzby
28.07.2016
11 450,00 €
pod 50 bodov (48)
58/2016 Mesto Dolný Kubín Ne - poznané DROGY?
28.07.2016
7 055,00 €
pod 50 bodov (48)
64/2016 Stredná odborná škola Športom, umením a kultúrou v boji proti drogám
28.07.2016
5 850,00 €
pod 50 bodov (48)
72/2016 Mládež ulice Prevent - aktivity prevencie u detí a mladých ľudí
28.07.2016
13 420,00 €
pod 50 bodov (48)
114/2016 Plán B, n.o. Profesionalizácia služieb, Platformy MVO a presadzovania verejnej politiky založenej na faktoch
28.07.2016
15 961,00 €
pod 50 bodov (48)
128/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach Výmena podlahovej krytiny v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
28.07.2016
23 590,67 €
pod 50 bodov (48)
24/2016 Luminosus, n.o. Život mladých bez drog
28.07.2016
7 712,70 €
pod 50 bodov (47)
42/2016 Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Nenuď sa, nezapáľ si - ži zdravo a športuj
28.07.2016
32 181,48 €
pod 50 bodov (47)
54/2016 Katolícka univerzita Analýza užívania návykových látok u detí a mládeže v meste Ružomberok
28.07.2016
13 628,00 €
pod 50 bodov (47)
56/2016 Katolícka univerzita Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu a jej výskum v SR
28.07.2016
47 016,40 €
pod 50 bodov (47)
79/2016 ZADOBE Nie drogám, áno životu!
28.07.2016
20 920,00 €
pod 50 bodov (47)
86/2016 Mesto Trstená Svetom kultúry, športu a tvorivosti proti drogovej závislosti
28.07.2016
12 830,00 €
pod 50 bodov (47)
106/2016 RE/set Rastamama.sk - zabezpečenie prevádzky bezplatnej drogovej poradne a šírenia osvety o drogách prostredníctvom internetu
28.07.2016
17 150,00 €
pod 50 bodov (47)
130/2016 Mesto Sliač Cesta k slobode
28.07.2016
12 810,00 €
pod 50 bodov (47)
20/2016 Mesto Žiar nad Hronom Informovaný sa vie chrániť
28.07.2016
10 775,50 €
pod 50 bodov (46)
69/2016 Základná škola s materskou školou Brehy ...Násťroční...
28.07.2016
12 440,00 €
pod 50 bodov (46)
71/2016 EUHA Športom proti drogám
28.07.2016
20 310,00 €
pod 50 bodov (46)
93/2016 Psychiatrická nemocnica Michalovce Pomáhame, pracujeme odborne
28.07.2016
30 244,00 €
pod 50 bodov (46)
2/2016 Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Zdravý život bez drog
28.07.2016
4 740,00 €
pod 50 bodov (45)
21/2016 ATARAX, s.r.o. Ani silou, ani duchom...
28.07.2016
42 976,00 €
pod 50 bodov (45)
26/2016 Verejná knižnica J. Bocatia Knižnica proti drogám!
28.07.2016
10 848,97 €
pod 50 bodov (45)
28/2016 Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom Rozhodnúť sa správne je správne
28.07.2016
8 882,20 €
pod 50 bodov (45)
87/2016 Nádej deťom Prázdninová škola o zdravom životnom štýle
28.07.2016
3 998,00 €
pod 50 bodov (45)
88/2016 IDEA Martin Dobrí dobrovoľníci, budú robiť dobrú prevenciu
28.07.2016
14 001,00 €
pod 50 bodov (45)
92/2016 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok V novom šate
28.07.2016
28 900,00 €
pod 50 bodov (45)
116/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb Protidrogová preventívna kampaň v meste Rimavská Sobota
28.07.2016
9 025,00 €
pod 50 bodov (45)
19/2016 Detská psychiatrická liečebňa Hráň Protidrogový program pre pacientov hospitalizovaných v detskej psychiatrickej nemocnici
28.07.2016
45 233,36 €
pod 50 bodov (44)
90/2016 Lepšia cesta, n.o. Nauč sa povedať droge NIE
28.07.2016
5 000,00 €
pod 50 bodov (44)
103/2016 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Konzumácia negálnych a nelagálnych drog u mládeže SR
28.07.2016
14 650,00 €
pod 50 bodov (44)
133/2016 Trojlístok, n.o. Šanca mať budúcnosť
28.07.2016
38 617,40 €
pod 50 bodov (44)
43/2016 OZ Športom proti drogám Viac informácií, viac bezpečia
28.07.2016
14 100,00 €
pod 50 bodov (43)
67/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Architektonický návrh pre rekonštrukciu budovy Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
28.07.2016
8 500,00 €
pod 50 bodov (43)
70/2016 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Vytvorenie webového portálu Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici
28.07.2016
10 975,00 €
pod 50 bodov (43)
101/2016 COR centrum, n.o. Podpora povedomia a porozumenie rizikám v rámci terciárnej prevencie drogovej závislosti
28.07.2016
29 032,00 €
pod 50 bodov (43)
8/2016 Združenie mladých Rómov Rómske komunity bez drog
28.07.2016
23 940,00 €
pod 50 bodov (42)
34/2016 C.E.N. s.r.o. Štúdiové relácie "Rozhovory cez polnoc - špeciál"
28.07.2016
49 800,00 €
pod 50 bodov (42)
36/2016 C.E.N. s.r.o. Spotová kampaň
28.07.2016
47 729,33 €
pod 50 bodov (42)
31/2016 C.E.N. s.r.o. Krátke dokumenty - Séria skutočných ľudských príbehov
28.07.2016
47 500,00 €
pod 50 bodov (41)
32/2016 C.E.N. s.r.o. Séria krátkych edukačných spotov
28.07.2016
47 500,00 €
pod 50 bodov (41)
33/2016 C.E.N. s.r.o. Edukačné krátke filmy
28.07.2016
47 400,00 €
pod 50 bodov (41)
68/2016 Stredná odborná škola technická Nie všetko musím skúsiť
28.07.2016
2 190,00 €
pod 50 bodov (41)
113/2016 ICHTYS, o.z. Nízkoprahová expanzia Ichtys
28.07.2016
49 738,34 €
pod 50 bodov (41)
48/2016 Liga za duševné zdravie Slovenske republiky Som proti drogám
28.07.2016
37 940,00 €
pod 50 bodov (40)
50/2016 Mesto Bánovce nad Bebravou Poznaním k hodnotnému životu
28.07.2016
19 393,00 €
pod 50 bodov (40)
117/2016 INICIATÍVA, o.z. S youtubermi proti drogám
28.07.2016
49 750,00 €
pod 50 bodov (40)
18/2016 Obec Zábiedovo Voľný čas správne využívam - drogy neužívam
28.07.2016
19 000,00 €
pod 50 bodov (39)
39/2016 Human Health Institute, n.o. Vždy máš na výber / Prevencia proti drogám - Drug prevention
28.07.2016
49 745,20 €
pod 50 bodov (39)
40/2016 TENENET SWOT analýza protidrogových činností sociálnych neziskových organizácií na Slovensku
28.07.2016
48 500,00 €
pod 50 bodov (39)
60/2016 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Ja beriem zdravie
28.07.2016
2 055,00 €
pod 50 bodov (39)
76/2016 Mesto Kežmarok Proti drogám v Kežmarku
28.07.2016
11 040,00 €
pod 50 bodov (39)
82/2016 MIRAFILM, s.r.o. Drogy večné, drogy nebezpečné
28.07.2016
46 050,00 €
pod 50 bodov (39)
112/2016 OZ Cibulák STOP DROGÁM (Bez drog si "COOL")
28.07.2016
22 800,00 €
pod 50 bodov (38)
77/2016 Stredná odborná škola, Prakovce 282 Čítaj, športuj, spievaj, na svet sa usmievaj!
28.07.2016
2 480,00 €
pod 50 bodov (37)
95/2016 Obec Mojmírovce Prázdniny bez drog - voľnočasové aktivity znižujúce dopyt po drogách
28.07.2016
27 905,00 €
pod 50 bodov (37)
94/2016 Rovnako iní ako my Žijeme len raz
28.07.2016
42 750,00 €
pod 50 bodov (36)
111/2016 OZ Cibulák Zabávaj sa bez drog (...bez drog si "COOL")
28.07.2016
37 810,00 €
pod 50 bodov (36)
6/2016 Mestský dom kultúry Centrum mládeže - prevencia drogovej a nelátkovej závislosti
28.07.2016
41 366,00 €
pod 50 bodov (35)
75/2016 V.I.A.C Máš to v rukách
28.07.2016
18 120,00 €
pod 50 bodov (34)
29/2016 Základná škola s materskou školou Prečo drogy nie!
28.07.2016
16 707,00 €
pod 50 bodov (31)
30/2016 Stredná zdravotnícka škola Zdravie, nie drogy
28.07.2016
23 750,00 €
pod 50 bodov (31)
97/2016 LOToS Informačná protidrogová intervencia lokálnyvh TV Slovenska 2016
28.07.2016
48 716,00 €
pod 50 bodov (31)
121/2016 CPM - Centrum prevencie mládeže Live books warn - Živé knihy varujú
28.07.2016
12 923,00 €
pod 50 bodov (28)
78/2016 Obec Pata ...keď najlepšou drogou je šport
28.07.2016
34 738,00 €
pod 50 bodov (27)
57/2016 Nádej Novej Generácie Prevencia užívania alkoholu a iných drog u dospievajúcich prostredníctvom krátkych intervencií
28.07.2016
30 000,00 €
pod 50 bodov (25)
 
2 395 978,46 €