Mesto
Pracovisko, adresa
Kontakt na objednávanie
Banská Bystrica
Mamma centrum Sv. Agáty Banská Bystrica, a.s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
Bratislava
II. Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Pracovisko 1

II. Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Pracovisko 2
Poskytovateľom skríningovej mamografie je II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA so sídlom na OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava, ktorá disponuje dvoma preverenými skríningovými mamografickými pracoviskami, a to Mamografické pracovisko č. 1 a Mamografické pracovisko č. 2.

Prosíme klientky pri objednávaní sa na skríningovú mamografiu preferovať e-mail: mmg.skrining@ousa.sk aj vzhľadom na skutočnosť, že II. rádiologická klinika distribuuje klientky na dve rovnocenné pracoviská podľa svojich prevádzkových kapacít.

Dátum, čas a miesto výkonu skríningovej mamografie bude klientke oznámené v mailovej odpovedi.

V pracovných dňoch v prípade nemožnosti e-mailového kontaktovania tel. č. sú nasledovné:

02/32249 704 alebo 02/32249 458.
Liptovský Hrádok
SVALZY,s.r.o, J.O. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok
044/5209265, 044/5209234
mamohradok@gmail.com
Malacky
Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky
Nitra
JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, 949 01 Nitra
Medicínske centrum spol.,s.r.o., Fatranská 5, 94901 Nitra
0907 336 699
nitra@procare.sk
Poprad
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
052/7125 802
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
051/7011633, 051/7011560 (telefonicky od 13.00-15.00 hod.), osobne: 7.00-14.30 /pracovné dni/
mamocentrumpo@fnsppresov.sk
Prievidza
Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
046/540 75 57
info@sonomamo.sk
Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul.gen.Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok
044/ 438 27 29
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica,n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Trenčín
Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
FN Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín
032/65 66 860; 032/65 66 383 telefonicky v pracovné dni od 11.00 hod. do 15.15 hod.
Trnava
MRI, s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
033/59 38 959, 033/59 38 975
www.objednatvysetrenie.sk (Mamografia a sonografia prsníkov FN Trnava)
Dátum aktualizácie: 9.9.2020