den-drogy1.png
Každoročne, už od roku 1987, je 26. jún vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom tohto dňa je upozorniť širokú verejnosť na problematiku drog v ich krajine, ako aj vo svete. Zároveň je to príležitosť, ako upriamiť pozornosť spoločnosti na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní niečo urobiť pre jeho riešenie. Každoročne sa k tomuto projektu pripájajú jednotlivci, organizácie i celé komunity, aby podporili svojimi aktivitami myšlienku ochrany ľudských životov pred negatívnymi účinkami drog a zároveň dali do povedomia tento celosvetový problém.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu - UNODC vyhlásil na rok 2022 spoločnú tému :
Riešenie drogových problémov v zdravotných a humanitárnych krízach

Spoločne môžeme riešiť svetový problém drog!

Práve v tomto, tak pohnutom čase, od vojnových zón cez utečenecké tábory až po komunity, ktoré zažívajú násilie a neslobodu, ľudia vo všetkých častiach sveta nevyhnutne potrebujú pomoc. Práve preto v roku 2022 UNODC špeciálne sústreďuje pozornosť na nadnárodné drogové výzvy vyplývajúce z krízových situácií.

Naďalej obhajuje ochranu práva na zdravie pre najzraniteľnejšie osoby vrátane detí a mládeže; pre ľudí užívajúcich drogy; ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné problémy a poruchy vďaka užívaniu drog; a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom.

Zúčastnite sa tejto aktivity zdieľaním skutočných faktov o drogovej situácii. Sledujte stránky, ktoré poskytujú overené informácie a fakty - od zdravotných rizík až po ich riešenie, buďte nápomocní pri  riešení svetového drogového problému.

Informácie na UNODC kanáloch Twitter a Facebook.
https://twitter.com/unodc

https://sk-sk.facebook.com/unodc

UNODC každoročne vydáva Svetovú správu o drogách, ktorá obsahuje kľúčové štatistiky a faktické údaje získané prostredníctvom oficiálnych zdrojov, na základe vedecky podloženého prístupu a výskumu.

V roku 2022 je svet naďalej svedkom rozsiahlych humanitárnych kríz v Afganistane, na Ukrajine a inde, zároveň pandémia COVID-19 je stále veľkou globálnou zdravotnou krízou. Kríza v oblasti syntetických drog si vyžaduje aj rýchle a adaptabilné riešenia. Neustále narastá dôležitosť globálnej solidarity a potreby postarať sa o všetkých v čase krízy.

Pomocou kampane „#CareInCrises“ pomôžte v rámci Svetového dňa drog v celosvetovom úsilí pri riešení problémov súvisiacich s drogami.
https://twitter.com/search?q=%23CareInCrises

Viac informácií o tomto Medzinárodnom dni proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi nájdete tu : https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html

den-drogy2.png