Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sa znižuje, rovnako klesá aj počet nových prípadov nákazy. Ministerstvo zdravotníctva SR preto upravuje režim v nemocniciach, ale aj spôsob testovania, či podmienky pre vstup do zdravotníckych zariadení.
 
Rušenie reprofilizovaných lôžok
 
- Na každom oddelení alebo klinike vznikne minimálne jedna izolačná izba pre pacientov s ochorením COVID-19, u ktorých je primárnou diagnózou iné ochorenie.
- Pacienti s primárnym ochorením COVID-19 budú hospitalizovaní na infekčných a pľúcnych oddeleniach alebo klinikách.
- Pacienti aktuálne hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach budú až do ukončenia hospitalizácie umiestnení na reprofilizovaných lôžkach.
 
Testovanie – PCR, LAMP, PoCT
 
- Bezplatné testovanie bude možné už len pre osoby staršie ako 60 rokov, pre mladších len na základe indikácie lekárom (indikácia môže byť osobne, telefonicky).
- Samoplatcovia sa budú môcť prihlásiť u jednotlivých firiem, ktoré poskytujú služby testovania.
 
Vstup do zdravotníckych zariadení
 
Ambulancie:
 
- Vstup nebude podmienený očkovaním ani testovaním.
- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).
- Ak poskytovateľ vyžaduje test, testovanie vykoná priamo vo svojom zariadení.
 
Hospitalizácia:
 
- Nerozlišuje sa, či ide o pacienta očkovaného/neočkovaného/testovaného.
- Indikácia na testovanie je v kompetencii lekára nemocnice.
- Ak nemocnica/zdravotnícke zariadenie vyžaduje test, vykoná ho priamo vo svojom zdravotníckom zariadení.
 
Doliečovacie zariadenia a kúpeľná liečba:
 
- Vstup nebude podmienený očkovaním ani testovaním.
- Ak poskytovateľ vyžaduje test, testovanie vykoná priamo vo svojom zariadení.
 
Sprevádzajúce osoby pri hospitalizácii:
 
- Ich vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.
- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).
- V prípade klinických príznakov môže poskytovateľ vo svojom zariadení otestovať túto osobu antigénovým testom (dodá ich MZ SR).
 
Návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach:
 
- Riadia sa podľa prevádzkových možností zariadenia a vyhlášok ÚVZ SR.
- Zariadenie na svojom webe zverejní režim možných návštev.
- Vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.
- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).
 
Vstup zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na pracovisko:
 
- Nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.
- Pri kontakte s pacientmi, návštevníkmi alebo klientmi je povinný respirátor.
- Ak sa u zamestnanca objavia klinické príznaky ochorenia, ústavné zdravotnícke zariadenie môže zamestnanca bezplatne otestovať antigénovým testom (dodá ich MZ SR).
 
Vstup žiakov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl, pripravujúcich sa na výkon zdravotníckeho povolania, a ich pedagógov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na pracovisko:
 
- Nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.
- Ak sa u žiaka/študenta/učiteľa objavia klinické príznaky ochorenia, ústavné zdravotnícke zariadenie môže zamestnanca/žiaka/študenta bezplatne otestovať antigénovým testom (dodá ich MZ SR).