SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
v spolupráci s
Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,
Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie
 v Slovenskej republike a v Českej republike,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
za podpory
Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky a
Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF Univerzity Komenského Bratislava

usporadúva

XVII. ročník medzinárodnej konferencie

MEDICÍNA KATASTROF V SR 2014,

ktorý sa uskutoční
v dňoch 4. až 6. júna 2014
v priestoroch Hotela Junior Jasná v Demänovskej Doline

 

Hotel Junior Jasná v Demänovskej Doline

Záštita

ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva Českej republiky
rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK


Hlavné témy konferencie


Aktuálny stav implementácie medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike a v Českej republike, havarijná pripravenosť  v Slovenskej republike a v Českej republike na radiačné havárie, aktuálny stav pripravenosti  integrovaného záchranného systému a zdravotníctva Slovenskej republiky a Českej republiky na riešenie nehôd s hromadným postihnutím osôb ako hlavné piliere krízovej pripravenosti zdravotníctva v súčasnosti.Časový plán konferencie


4. júna 2014

09.00 – 13.00 hod                  registrácia a ubytovanie účastníkov konferencie
14.00 – 14.30 hod                  začatie konferencie
14.30 – 18.00 hod                  1. prednáškový blok

5. júna 2014

09.00 – 12.00 hod                  2. prednáškový blok 
14.00 – 17.00 hod                  3. prednáškový blok 
od 19.00 hod                          spoločenský večer

6. júna 2014

09.00 – 12.00 hod                  4. prednáškový blok 
12.00 – 12.30 hod                  záver konferencie

 Odborný program konferencie                            
Záštita konferencie  a fotogaléria                        
Všeobecné pokyny pre účastíkov konferencie   
Registračný a ubytovací formulár                       

 Oznámenie v pôvodnom formáte na stiahnutie   

 

 Dátum aktualizácie: 07. mája 2014