Ľudia, ktorí unikajú pred vojnou na Ukrajine a nachádzajú sa na Slovensku, sú v prípade zdravotných problémov ošetrení a dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť.

V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžitebez poplatku.

„Ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko a majú štatút azylanta, majú plne preplácanú zdravotnú starostlivosť ako ostatní účastníci systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Žiadatelia o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnúpotrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú im odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice.

Kontakty: https://www.e-vuc.sk/

„Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky,“ opísal minister Lengvarský.

Informovaný súhlas k zdravotníckym výkonom pre ukrajinských pacientov (v ukrajinskom jazyku)

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY:
Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť: https://www.skzl.sk/stomatologhelp. Stránka je v SK, UA a ENG jazyku. Alebo tiež na www.stomatolog.help .

LIEKY:
Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

  • neuplatňujú sa preskripčné a indikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať.

VšZP:
Aktuálne informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nájdu aj na stránke VšZP https://www.vszp.sk/ukrajina/.

LINKA ZDRAVIA PRE UKRAJINU:
Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21025075, web: www.ua.diagnose.me .

Pozor! Linka neslúži ako linka prvej pomoci. Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112.