Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 7/2017

(stanovenie pravidiel a zásad pri uzatváraní zmluvných vzťahov a realizovaní právnych úkonov s dôrazom na eliminovanie rizík a negatívnych následkov uzatvorených a uzatváraných zmluvných vzťahov  podriadenými organizáciami)
Príkaz ministra č. 7/2017
Dodatok č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 7/2017
Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018
Dodatok č. 1 k Príkazu ministra SR č. 7/2017

Dátum aktualizácie: 27. decembra 2017 - dodatok č.1

Dátum zverejnenia: 1. októbra 2017