Rezort zdravotníctva zmenil jednu z technických podmienok v rámci výzvy „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“.

Ministerstvo zdravotníctva v snahe maximálne zjednodušiť podávanie žiadostí na podporu nových ambulancií všeobecného lekárstva bude prijímať aj listinné či elektronické žiadosti.

V pôvodnom nastavení výzvy bola stanovaná podmienka, aby žiadatelia od 15.10.2022 žiadosti zasielali výlučne elektronicky prostredníctvom verejného portálu Informačného systému Plánu obnovy. Táto povinnosť sa pre žiadateľov ruší. Žiadosti tak môžu naďalej zasielať listine alebo mailom, tak ako je uvedené vo výzve. 

Informácie týkajúce sa zmeny predmetnej výzvy nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas.

 

 Logá projektu "Plán obnovy a odolnosti"