Toto metodické usmernenie upravuje podmienky správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“), najmä nakladanie s majetkom štátu, ktorú vykonávajú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo zdravotníctva SR“), a to podľa zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

Metodické usmernenie MZ SR k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu v .pdf súboreMetodické usmernenie v .pdf súbore​​​​

 

​​