Kontrakt na rok 2013 Kontrakt OS ZZS SR na rok 2013 (RTF, 188 KB)
Príloha 2 Príloha 2 (XLS, 72 KB)
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 88/2013 ​(RTF, 65 KB)