Všetci utečenci, ktorí prechádzajú územím SR, a sú v dialyzačnom programe, môžu využiť nasledovné dialyzačné centrá.

Діалізні центри
Список діалізних центрів для українців, які потребують діаліз

назва вул поштовий
індекс
місто телефон
B.Braun-Avitum s.r.o. Tehelná 26 831 03 Bratislava 3 02   4445 2377
B.Braun-Avitum s.r.o. Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín 043  5801 242
B.Braun-Avitum s.r.o. Hodská 373/38 924 22 Galanta 031  7805 112
B.Braun-Avitum s.r.o. ul. Červeného kríža 62/30 029 01 Námestovo 043  5503 301
B.Braun-Avitum s.r.o. Nová Nemocnica 511 958 14 Partizánske 038  7463 429
B.Braun-Avitum s.r.o. Nemocničná 2231/3 927 19 Šaľa 031  7732 716
B.Braun-Avitum s.r.o. Krušovská 4677 955 01 Topoľčany 038  5323 229
B.Braun-Avitum s.r.o. Ul. Mieru 549/15 028 01 Trstená 043  5324 477
B.Braun-Avitum s.r.o. Kuzmányho nábrežie 28 906 01 Zvolen 045  5323 613
Biodial s.r.o. Pod Lachovom 1727/55 020 01 Púchov 042  4631 462
Biorenal s.r.o. Dialyzačné stredisko, Palárikova 2311 022 16 Čadca 041   4327 795
DFNsP Dets. dialýza Limbova 1 933 03 Bratislava 2
Dialcorp s.r.o. Huncovská 42 060 91 Kežmarok
524 685 148
Dia-Ne s.r.o. Koceľova 29 949 01 Nitra 037   6522 722
Fénix s.r.o. Hlavíkova 181/1 093 01 Vranov nad Topľou 057  4462 061
FMC Slovensko s.r.o. Ružinovská 6 826 06 Bratislava 2 02  4870 0101
FMC Slovensko s.r.o. Antolská 11 851 07 Bratislava 5 02  6867 1374
FMC Slovensko s.r.o. Podzámska 16 920 01 Hlohovec 033  7320 652
FMC Slovensko s.r.o. Nemocničná 7 066 36 Humenné 057  7706 871,3
FMC Slovensko s.r.o. Mederčská 39 945 75 Komárno 035  7777 701,2
FMC Slovensko s.r.o. Trieda SNP č. 1 040 11 Košice 055  6402 774
FMC Slovensko s.r.o. Banícka štvrť 1 053 42 Krompachy 053  4298 843
FMC Slovensko s.r.o. Špitálska 6 950 01 Nitra 037  6545 864
FMC Slovensko s.r.o. Dibrovova 840/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom 032  7713 460
FMC Slovensko s.r.o. Slovenská 11 940 34 Nové Zámky 035  6461 910,11,12
FMC Slovensko s.r.o. Rekreačná 2 921 01 Piešťany 033  7730 149
FMC Slovensko s.r.o. Banícka 803/28 058 45 Poprad 052  7891 821,22
FMC Slovensko s.r.o. Nemocničná 986 017 01 Považská Bystrica 042  4304 472,162
FMC Slovensko s.r.o. Špitálska 1 048 74 Rožňava 058  7771 288;
7886 120,1
FMC Slovensko s.r.o. Jánskeho 1 052 01 Spišská Nová Ves 053  4299 557,8,9
FMC Slovensko s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4 089 01 Svidník 054  5722 946
FMC Slovensko s.r.o. A. Žarnova 11 917 75 Trnava 033  5354 956,7,8
FMC Slovensko s.r.o. Poliklinika Vlčince, Vysokoškolákov 31 010 08 Žilina 041  5625 202
FNsP L.Pasteura, De Trieda SNP 1 040 10 Košice 055  6404 132
Genea s.r.o. Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec 056  6281 670,1,2
Genea s.r.o. Staromyjavská 59 907 07 Myjava 034  6216 099
Genea s.r.o. Kolónia 557 905 01 Senica 034  6285 206
Genea s.r.o. Pod Hájkom 2007, Dialyzačné stredisko 909 01 Skalica 034  6645 505
LC-REN s.r.o., dialyzačné stredisko Nám.republiky 15 984 01 Lučenec 047  4324 011
LC-REN s.r.o., dialyzačné stredisko Venevská 766
98 401
Veľký Krtíš 047  4831 281;2;3
Logman a.s. FNsP F.D.Roosvelta, Nám. L. Svobodu 1 975 17 Banská Bystrica 048  4133 461
Logman a.s. NsP Prievidza, sídlo Bojnice, Nemocničná 2 972 01 Bojnice 046  5439 927
Logman a.s. Limbová 6 833 05 Bratislava 3 02  5954 2483
Logman a.s. NsP, Štúrova 3 019 01 Ilava 042  4441 337
Logman a.s. Nefrologická klinika, Kalinčiakova 39 040 01 Košice 055  6152 946
Logman a.s. Sládkovičova 1 040 01 Košice 055  6223 183
Logman a.s. A. Sládkoviča 3 070 01 Michalovce 056  6432 511
Logman a.s. FNsP J. A. Reimana, Hollého 14 080 01 Prešov 051  7011385
Logman a.s. NsP, Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa 052  4283 601
Logman a.s. NsP, SNP č. 1079/76 075 08 Trebišov 056  6727 027
Logman a.s. Legionárska 27 911 71 Trenčín 032  6566 564
Logman a.s. NsP, ul. V. Spanyola 43 010 01 Žilina 041  5110 618
Martinská FN Dialyzačné centrum 036 59 Martin 043  4132 988
Medialyz s.r.o., dialyzačné stredisko Masarykova 17 040 01 Košice 055   6223 357
Medical-Care s.r.o. Sládkovičova 25 080 01 Prešov 055  7720 325
Nefro-dialyzačné centrum s.r.o. Priehradka 18A 036 01 Martin 043  4224 172;3;
0911452217
Nemocničná a.s., Nefrologické oddelenie Duklianskych hrdinov 34 901 22 Malacky 034  2829 111
Nephro centrum - dial stredisko Veľkoblahovská 27 921 01 Dunajská Streda 031  5571 250
Nephro Impax - dial stredisko Dobšinského 192/30 979 01 Rimavská sobota 047  5812 017
Nephro s.r.o. Podjavorinskej 11 931 01 Levice 036 631819;170
Nephro s.r.o. Hontianska cesta 49 936 01 Šahy 036  7411 445
Novamed s.r.o. Bernolákova 10, 12 974 05 Banská Bystrica 048  4399 233
Novamed s.r.o. NsP, Sládkovičova 11 965 01 Žiar nad Hronom 045  6722 563
NsP Brezno, Dialyzačné centrum Banisko 1 977 01 Brezno 048  6302 317
NsP Lipt. Mikuláš Dialyzačné centrum, Polúčanská 23 031 23 Liptovský Mikuláš  
Pemax - Nephro s.r.o ul. Sv. Jakuba 1 085 01 Bardejov
902 240 740
Revúcka medicínsko - humanitná n.o. Dialyzačné stredisko Litovelská 25 050 01 Revúca 058  4833 333
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
– Dialyzačné centrum pre deti
Nám. L. Svobodu 4 974 04 Banská Bystrica
0915 838 405
Ústr. Voj. Nem. SNP Dialyzačné centrum 034 26 Ružomberok 044  4382 450,1,2