Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2500

 1. Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018) ... Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018 ...
  Dátum: 12. mája 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. 2 – na základe registrácie Vám bude Ministerstvom zdravotníctva SR vyhotovená a zaslaná zmluva na podpis; ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?Amb-ockovanie-prihlasenie

 3. Viktor Svetský – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ... riaditeľka odboru zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 6. októbra 2021  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 4. Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva ... Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom ... Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?rezortnedohody

 5. a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa ... Stanovisko Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR týkajúce sa celkového súhrnu nedostatkov v ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 108 KB
  https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 6. Výzva (Oznámenie) Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike ... 10. zásad posilnenia radiačnej ochrany v zdravotníctve na najbližšiu dekádu (10. marca 2016) ...
  Dátum: 24. septembra 2021  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?komisia-pre-radiodiagnostiku

Strana 1 z 417 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 140 210 280 350 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 720

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty (Správa zo ZPC) ... Správa zo ZPC sa predkladá na Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ. ...
  Dátum: 6. novembra 2017  Veľkosť: 48 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/Smernica-ZPC-2017-old/Priloha3-smernica-ZPC-org-2017.doc

Strana 1 z 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>