Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2300

 1. Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018) ... Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018 ...
  Dátum: 12. mája 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. COVID-19: Žiadosť o udelenie súhlasu ... štátnu hranicu aj bez potvrdenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ak sa preukážu vystaveným lekárskym pozvaním ... V prípade otázok nás kontaktujte na e ...
  Dátum: 13. júla 2021  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?Covid-19-ziadosti-suhlas

 3. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422 ...
  Dátum: 8. januára 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programy-minimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalne-standardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania

 4. riaditeľka odboru zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Viktor Svetský – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 19. júla 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 5. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://health.gov.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 6. o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  https://health.gov.sk/?dvojrocna-dohoda-o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre-europu-na-roky-2010-2011

Strana 1 z 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 260 320 380 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 720

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>