Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu