Na základe podnetu prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc., hlavného odborníka MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu a Národného krízového klinického tímu (NaKriKT) si Ministerstvo zdravotníctva SR dovoľuje zverejniť nasledovnú informáciu.

Neregistrovaný liek Remdesivir bude poskytovaný v rámci EAP programu spoločnosti Gilead Sciences Ltd UK (Protocol ID: GS-US-540-5821) za týchto podmienok:

Použitý bude neregistrovaný liek Remdesivir (GS-5734TM) 5 mg/ml injekčný roztok, ktorý musí byť uchovávaný pri teplote 2 – 8 °C v súlade s manuálom pre použitie. Distribúciu bude zabezpečovať spoločnosť Gilead Sciences Ltd UK.

Schválené sú tri centrá (Bratislava, Košice, Martin):

  • Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Bratislava
  • Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice - pracovisko Rastislavova 43
  • Univerzitná nemocnica Martin