Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Mon, 04 Dec 2023 02:17:02 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx ismol https://health.gov.sk/?ismol Titulok: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov ]]> Hečko Miroslav Fri, 17 Mar 2017 09:29:58 GMT https://health.gov.sk/?ismol kat-a-ceny https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Plan-obnovy-a-odolnosti https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti Titulok: Plán obnovy a odolnosti ]]> Hečko Miroslav Thu, 27 Jan 2022 11:58:55 GMT https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti Ockovanie-bez-registracie https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie Titulok: Očkovanie bez registrácie ]]> Hečko Miroslav Mon, 02 Aug 2021 09:45:48 GMT https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie PrepocetCienNaMenuEuro https://health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro Titulok: Prepočet cien na menu euro ]]> Hečko Miroslav Wed, 11 Jan 2012 16:35:05 GMT https://health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro Farmaceuticke-spolocnosti-2 https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Titulok: Farmaceutické spoločnosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 11:58:32 GMT https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Zdravotnicke-stretnutia-2 https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Titulok: Zdravotnícke stretnutia ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 12:00:45 GMT https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 KategorizeciaAUuc https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc Titulok: Kategorizácia a úradne určené ceny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:50 GMT https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc siet-nemocnic-ziadosti-nemocnic https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-ziadosti-nemocnic Titulok: Žiadosti nemocníc ]]> Valenčík Ivan Fri, 24 Nov 2023 16:19:13 GMT https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-ziadosti-nemocnic siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-ziadostiach-nemocnic https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-ziadostiach-nemocnic Titulok: Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o žiadostiach nemocníc ]]> Valenčík Ivan Fri, 24 Nov 2023 17:18:33 GMT https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-ziadostiach-nemocnic siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-zoradeni-do-1-siete-nemocnic https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-zoradeni-do-1-siete-nemocnic Titulok: Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o podmienenom zaradení nemocníc do 1. siete nemocníc ]]> Valenčík Ivan Fri, 24 Nov 2023 15:57:00 GMT https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-zoradeni-do-1-siete-nemocnic Plan-zasadnuti-KKDP-ZP-SZM https://health.gov.sk/?Plan-zasadnuti-KKDP-ZP-SZM Titulok: Plán zasadnutí Kategorizačných komisií pre dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky a špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Hečko Miroslav Thu, 24 Nov 2022 10:12:44 GMT https://health.gov.sk/?Plan-zasadnuti-KKDP-ZP-SZM DokumentyKategorizaciaDietetickychPotravin https://health.gov.sk/?dokumenty-kategorizacia-dietetickych-potravin Titulok: Dokumenty - kategorizácia dietetických potravín ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:00:55 GMT https://health.gov.sk/?dokumenty-kategorizacia-dietetickych-potravin DoplnujuceInformaciekPodavaniuZiadostiPodlaZakona363-2011 https://health.gov.sk/?doplnujuce-informacie-k-podavaniu-ziadosti-podla-zakona-363-2011 Titulok: Doplňujúce informácie k podávaniu žiadostí podľa zákona č. 363/2011 Z. z. ]]> Hečko Miroslav Tue, 10 Jan 2012 14:20:43 GMT https://health.gov.sk/?doplnujuce-informacie-k-podavaniu-ziadosti-podla-zakona-363-2011 Siet-nemocnic https://health.gov.sk/?Siet-nemocnic Titulok: Sieť nemocníc ]]> Hečko Miroslav Tue, 20 Dec 2022 11:22:00 GMT https://health.gov.sk/?Siet-nemocnic siet-nemocnic-konanie-o-namietkach https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-konanie-o-namietkach Titulok: Konanie o námietkach ]]> Valenčík Ivan Fri, 24 Nov 2023 18:01:43 GMT https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-konanie-o-namietkach siet-nemocnic-rada-pre-tvorbu-siete https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rada-pre-tvorbu-siete Titulok: Rada pre tvorbu siete ]]> Valenčík Ivan Fri, 24 Nov 2023 18:16:42 GMT https://health.gov.sk/?siet-nemocnic-rada-pre-tvorbu-siete Pred-verzie-Osetrovatelstvo https://health.gov.sk/?Pred-verzie-Osetrovatelstvo Titulok: Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Ošetrovateľstvo ]]> Hečko Miroslav Wed, 22 Nov 2023 15:35:23 GMT https://health.gov.sk/?Pred-verzie-Osetrovatelstvo StandardnePostupyVZdravotnictve https://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve Titulok: Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve ]]> Hečko Miroslav Fri, 29 Nov 2019 13:07:09 GMT https://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve Zozam-centier-XBB https://health.gov.sk/?Zozam-centier-XBB Titulok: Zoznam očkovacích miest ]]> Hečko Miroslav Tue, 19 Sep 2023 12:27:49 GMT https://health.gov.sk/?Zozam-centier-XBB