Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 29 Sep 2020 15:53:47 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx ismol https://health.gov.sk/?ismol Titulok: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov ]]> Hečko Miroslav Fri, 17 Mar 2017 09:29:58 GMT https://health.gov.sk/?ismol SkriningKolorektalnehoKarcinomu https://health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu Titulok: Zoznam gastroenterologických pracovísk ]]> Hečko Miroslav Tue, 31 Jan 2012 14:01:40 GMT https://health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov Titulok: Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania získaných mimo územia SR ]]> Valenčík Ivan Tue, 19 Jan 2016 06:16:38 GMT https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov ZoznamSzsVSr1 https://health.gov.sk/?zoznam-szs-v-sr-1 Titulok: Zoznam stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:00:43 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-szs-v-sr-1 ZoznamClenovPracovnychSkupinPreZdravotnickePomocky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-pracovnych-skupin-pre-zdravotnicke-pomocky Titulok: Zoznam členov pracovných skupín pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:16 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-pracovnych-skupin-pre-zdravotnicke-pomocky ZoznamClenovKkZp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:12 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp clenoviaKK-SZM https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Valenčík Ivan Thu, 15 Mar 2012 08:37:05 GMT https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM MOMBrigada https://health.gov.sk/?MOM-brigada Titulok: Brigádnická činnosť študentov v mobilných odberových miestach ]]> Hečko Miroslav Mon, 28 Sep 2020 12:19:11 GMT https://health.gov.sk/?MOM-brigada kat-a-ceny https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Vyrocnespravy https://health.gov.sk/?vyrocne-spravy Titulok: Výročné správy ]]> Hečko Miroslav Sun, 13 Nov 2011 18:20:08 GMT https://health.gov.sk/?vyrocne-spravy zoznam-clenov-kr-szm https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-szm Titulok: Zoznam členov kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Valenčík Ivan Thu, 26 Jul 2012 07:57:13 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-szm ZoznamClenovKrZp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-zp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:18 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-zp LegislativaOKM https://health.gov.sk/?legislativa-okm Titulok: Legislatíva OKM ]]> mzsr Sun, 13 Nov 2011 14:43:04 GMT https://health.gov.sk/?legislativa-okm KontaktyOKM https://health.gov.sk/?kontakty-okm Titulok: Kontakty ]]> mzsr Fri, 11 Nov 2011 15:28:17 GMT https://health.gov.sk/?kontakty-okm institut-vyskumu-a-vyvoja https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja Titulok: Inštitút výskumu a vývoja ]]> Valenčík Ivan Thu, 20 Feb 2020 12:27:40 GMT https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja StatnyVzdelavaciProgram1 https://health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1 Titulok: Štátny vzdelávací program ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:47 GMT https://health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1 OdborKrizovehoManazmentu https://health.gov.sk/?odbor-krizoveho-manazmentu Titulok: Odbor krízového manažmentu ]]> mzsr Tue, 25 Oct 2011 08:47:21 GMT https://health.gov.sk/?odbor-krizoveho-manazmentu ZoznamClenovKrLieky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:17 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii https://health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii Titulok: Zoznam členov odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií ]]> Valenčík Ivan Wed, 05 Oct 2016 09:29:42 GMT https://health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii mzsr-vk-smernica https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica Titulok: Smernica o výberovom konaní ]]> Valenčík Ivan Thu, 14 Jun 2018 11:18:49 GMT https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica mzsr-vk-smernica-d2 https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica-d2 Titulok: Dodatok č. 2 k Smernici o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR ]]> Valenčík Ivan Tue, 22 Sep 2020 11:24:17 GMT https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica-d2 covid-19-metodicke-usmernenia https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia Titulok: Metodické usmernenia COVID 19 ]]> Valenčík Ivan Wed, 08 Apr 2020 19:03:29 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia