Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 26 Jan 2021 14:08:18 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx kat-a-ceny https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny ag-mom https://health.gov.sk/?ag-mom Titulok: ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA ]]> Valenčík Ivan Fri, 04 Dec 2020 07:54:19 GMT https://health.gov.sk/?ag-mom SkriningKolorektalnehoKarcinomu https://health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu Titulok: Zoznam gastroenterologických pracovísk ]]> Hečko Miroslav Tue, 31 Jan 2012 14:01:40 GMT https://health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu SPDTP https://health.gov.sk/?spdtp Titulok: Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy ]]> Hečko Miroslav Thu, 08 Nov 2018 08:22:12 GMT https://health.gov.sk/?spdtp covid-19-standardne-postrupy https://health.gov.sk/?covid-19-standardne-postrupy Titulok: ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19 a POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19 ]]> Valenčík Ivan Fri, 17 Apr 2020 09:04:01 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-standardne-postrupy pvv-mzsr-riadeny-manazment-mimoriadnych-udalosti-suvisiacich-s-covid-19 https://health.gov.sk/?pvv-mzsr-riadeny-manazment-mimoriadnych-udalosti-suvisiacich-s-covid-19 Titulok: Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19 ]]> Valenčík Ivan Mon, 09 Nov 2020 10:14:13 GMT https://health.gov.sk/?pvv-mzsr-riadeny-manazment-mimoriadnych-udalosti-suvisiacich-s-covid-19 ProjektyAVyzvy https://health.gov.sk/?projekty-a-vyzvy Titulok: Projekty a výzvy ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:08:51 GMT https://health.gov.sk/?projekty-a-vyzvy Projekt-EU-digi-biobanka https://health.gov.sk/?Projekt-EU-digi-biobanka Titulok: Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry ]]> Hečko Miroslav Fri, 22 Jan 2021 11:11:59 GMT https://health.gov.sk/?Projekt-EU-digi-biobanka Projekt-EU-biobanka https://health.gov.sk/?Projekt-EU-biobanka Titulok: Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia ]]> Hečko Miroslav Fri, 22 Jan 2021 09:33:17 GMT https://health.gov.sk/?Projekt-EU-biobanka DRG-Tim-CKS https://health.gov.sk/?DRG-Tim-CKS Titulok: Tím CKS DRG ]]> Hečko Miroslav Mon, 04 Jan 2021 11:49:59 GMT https://health.gov.sk/?DRG-Tim-CKS covid-19-laboratoria https://health.gov.sk/?covid-19-laboratoria Titulok: Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2 ]]> Valenčík Ivan Thu, 25 Jun 2020 11:35:19 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-laboratoria Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS https://health.gov.sk/?Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS Titulok: Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 ]]> Uváček Ivan Tue, 19 Jan 2021 13:50:42 GMT https://health.gov.sk/?Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS DRG-Spatna-vazba https://health.gov.sk/?DRG-Spatna-vazba Titulok: Spätná väzba ]]> Hečko Miroslav Mon, 04 Jan 2021 14:46:05 GMT https://health.gov.sk/?DRG-Spatna-vazba DRG-odborni-garanti https://health.gov.sk/?DRG-odborni-garanti Titulok: Odborní garanti DRG (OG) a odborne spôsobilé osoby (OSO) ]]> Hečko Miroslav Mon, 04 Jan 2021 13:00:56 GMT https://health.gov.sk/?DRG-odborni-garanti covid-19-metodicke-usmernenia https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia Titulok: Metodické usmernenia COVID 19 ]]> Valenčík Ivan Wed, 08 Apr 2020 19:03:29 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia