Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Mon, 05 Dec 2022 06:52:03 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx KategorizeciaAUuc https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc Titulok: Kategorizácia a úradne určené ceny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:50 GMT https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc ismol https://health.gov.sk/?ismol Titulok: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov ]]> Hečko Miroslav Fri, 17 Mar 2017 09:29:58 GMT https://health.gov.sk/?ismol Ockovanie-bez-registracie https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie Titulok: Očkovanie bez registrácie ]]> Hečko Miroslav Mon, 02 Aug 2021 09:45:48 GMT https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie LegislativaOKM https://health.gov.sk/?legislativa-okm Titulok: Legislatíva OKM ]]> mzsr Sun, 13 Nov 2011 14:43:04 GMT https://health.gov.sk/?legislativa-okm Farmaceuticke-spolocnosti-2 https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Titulok: Farmaceutické spoločnosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 11:58:32 GMT https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Zdravotnicke-stretnutia-2 https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Titulok: Zdravotnícke stretnutia ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 12:00:45 GMT https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Plan-obnovy-a-odolnosti https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti Titulok: Plán obnovy a odolnosti ]]> Hečko Miroslav Thu, 27 Jan 2022 11:58:55 GMT https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti PrepocetCienNaMenuEuro https://health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro Titulok: Prepočet cien na menu euro ]]> Hečko Miroslav Wed, 11 Jan 2012 16:35:05 GMT https://health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro kat-a-ceny https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny ZoznamClenovPracovnychSkupinPreZdravotnickePomocky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-pracovnych-skupin-pre-zdravotnicke-pomocky Titulok: Zoznam členov pracovných skupín pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:16 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-pracovnych-skupin-pre-zdravotnicke-pomocky ZoznamClenovKrLieky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:17 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky ZoznamClenovKkDp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-dp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:13 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-dp ZoznamClenovKkZp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:12 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp clenoviaKK-SZM https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Valenčík Ivan Thu, 15 Mar 2012 08:37:05 GMT https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM ZoznamClenovKkLieky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:11 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-lieky ZoznamClenovKrDp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-dp Titulok: Zoznam členov kategorizačnej rady pre dietetické potraviny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:19 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-dp ZoznamClenovKrZp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-zp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:18 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-zp zoznam-clenov-kr-szm https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-szm Titulok: Zoznam členov kategorizačnej rady pre špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Valenčík Ivan Thu, 26 Jul 2012 07:57:13 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-szm HlavniOdbornici https://health.gov.sk/?hlavni-odbornici Titulok: Hlavní a krajskí odborníci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:35 GMT https://health.gov.sk/?hlavni-odbornici SietSzsVSlovenskejRepublike https://health.gov.sk/?siet-szs-v-slovenskej-republike Titulok: Sieť SZŠ v Slovenskej republike ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:48 GMT https://health.gov.sk/?siet-szs-v-slovenskej-republike ArchivSietSZS https://health.gov.sk/?Archiv-siet-SZS Titulok: Archív ]]> Hečko Miroslav Mon, 16 Sep 2013 08:25:18 GMT https://health.gov.sk/?Archiv-siet-SZS VestnikyMzSr https://health.gov.sk/?vestniky-mz-sr Titulok: Vestníky MZ SR ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:06:59 GMT https://health.gov.sk/?vestniky-mz-sr StandardnePostupyVZdravotnictve https://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve Titulok: Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve ]]> Hečko Miroslav Fri, 29 Nov 2019 13:07:09 GMT https://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve Postupy-Prevencia https://health.gov.sk/?Postupy-Prevencia Titulok: Schválené nové a inovované postupy pre výkon prevencie ]]> Hečko Miroslav Wed, 19 May 2021 14:41:49 GMT https://health.gov.sk/?Postupy-Prevencia Prilohy-SPP-dosp-obezita-porad-starostlivost https://health.gov.sk/?Prilohy-SPP-dosp-obezita-porad-starostlivost Titulok: Prílohy k štandardu Štandardný preventívny postup pre manažment dospelých s nadhmotnosťou a obezitou so zameraním na poradenskú starostlivosť ]]> Hečko Miroslav Sat, 26 Nov 2022 20:15:45 GMT https://health.gov.sk/?Prilohy-SPP-dosp-obezita-porad-starostlivost