Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Sat, 04 Jul 2020 20:24:31 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx VeduciZamestnanci3 https://health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3 Titulok: Vedúci zamestnanci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:38 GMT https://health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3 kalendar202007 https://health.gov.sk/?kalendar202007 Titulok: Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - júl 2020 ]]> Valenčík Ivan Thu, 27 Feb 2020 08:55:35 GMT https://health.gov.sk/?kalendar202007 institut-vyskumu-a-vyvoja https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja Titulok: Inštitút výskumu a vývoja ]]> Valenčík Ivan Thu, 20 Feb 2020 12:27:40 GMT https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja ivv-poradenstvo-ema https://health.gov.sk/?ivv-poradenstvo-ema Titulok: Odborné poradenstvo v EMA bude po novom bez poplatku pre akademickú sféru zameranú na vývoj liekov na liečbu zriedkavých ochorení ]]> Valenčík Ivan Fri, 03 Jul 2020 11:00:22 GMT https://health.gov.sk/?ivv-poradenstvo-ema covid-19-metodicke-usmernenia https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia Titulok: Metodické usmernenia COVID 19 ]]> Valenčík Ivan Wed, 08 Apr 2020 19:03:29 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia TelefonnyZoznamMzSrPodlaMena https://health.gov.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr-podla-mena Titulok: Telefónny zoznam MZ SR - podľa mena ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:23 GMT https://health.gov.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr-podla-mena TelefonnyZoznamMzSr https://health.gov.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr Titulok: Telefónny zoznam MZ SR - podľa sekcií ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:21 GMT https://health.gov.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr Zdravotnicke-stretnutia-2 https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Titulok: Zdravotnícke stretnutia ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 12:00:45 GMT https://health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Farmaceuticke-spolocnosti-2 https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Titulok: Farmaceutické spoločnosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 11:58:32 GMT https://health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 PovolenieNaPrevadzkovaniePrirodnychLiecebnychKupelpelnychLiecebni https://health.gov.sk/?povolenie-na-prevadzkovanie-prirodnych-liecebnych-kupelov-a-kupelnych-liecebni Titulok: Povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:01:58 GMT https://health.gov.sk/?povolenie-na-prevadzkovanie-prirodnych-liecebnych-kupelov-a-kupelnych-liecebni covid-19-laboratoria https://health.gov.sk/?covid-19-laboratoria Titulok: Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2 ]]> Valenčík Ivan Thu, 25 Jun 2020 11:35:19 GMT https://health.gov.sk/?covid-19-laboratoria OrganizacnaStruktura https://health.gov.sk/?organizacna-struktura Titulok: Organizačný poriadok ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:42 GMT https://health.gov.sk/?organizacna-struktura HelpDeskPZS https://health.gov.sk/?helpdesk-pre-pzs Titulok: HELPDESK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 30 Mar 2020 06:25:56 GMT https://health.gov.sk/?helpdesk-pre-pzs ZoznamClenovKkZp https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:12 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii https://health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii Titulok: Zoznam členov odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií ]]> Valenčík Ivan Wed, 05 Oct 2016 09:29:42 GMT https://health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii kat-a-ceny https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny ZoznamClenovKrLieky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:17 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky KategorizeciaAUuc https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc Titulok: Kategorizácia a úradne určené ceny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:50 GMT https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc clenoviaKK-SZM https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály ]]> Valenčík Ivan Thu, 15 Mar 2012 08:37:05 GMT https://health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM ZoznamClenovKkLieky https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:11 GMT https://health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-lieky SPDTP https://health.gov.sk/?spdtp Titulok: Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy ]]> Hečko Miroslav Thu, 08 Nov 2018 08:22:12 GMT https://health.gov.sk/?spdtp kalendar202006 https://health.gov.sk/?kalendar202006 Titulok: Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - jún 2020 ]]> Valenčík Ivan Thu, 27 Feb 2020 08:55:32 GMT https://health.gov.sk/?kalendar202006