Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Fri, 19 Aug 2022 07:41:20 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku https://health.gov.sk/Clanok?Rezort-zdravotnictva-podpori-z-planu-obnovy-starostlivost-o-dusevne-zdravie-na-SK Nadpis plný: Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku
Dátum článku: 16. 8. 2022
Obsah stručný:

Pandémia COVID-19 zvýšila nápor na systém starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Sociálna izolácia, obmedzenie fyzických kontaktov a ekonomická neistota negatívne dopadli na duševné zdravie ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Pandémia tak zvýraznila potrebu skvalitnenia starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a zvýšenie jej dostupnosti.

]]>
Hečko Miroslav Tue, 16 Aug 2022 12:26:58 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Rezort-zdravotnictva-podpori-z-planu-obnovy-starostlivost-o-dusevne-zdravie-na-SK
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"
Dátum článku: 16. 8. 2022
Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"

]]>
Hečko Miroslav Tue, 16 Aug 2022 13:56:00 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie" https://health.gov.sk/Clanok?vo-ptk-Digitalizacia_patol_prac Nadpis plný: Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"
Dátum článku: 15. 8. 2022
Obsah stručný:

​Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

]]>
Hečko Miroslav Mon, 15 Aug 2022 14:10:25 GMT https://health.gov.sk/Clanok?vo-ptk-Digitalizacia_patol_prac
Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi https://health.gov.sk/Clanok?nts-krv-darovanie-vyzva Nadpis plný: Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi
Dátum článku: 15. 8. 2022
Obsah stručný:

​Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať svoju vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov.

]]>
Korgová Katarína Mon, 15 Aug 2022 12:02:53 GMT https://health.gov.sk/Clanok?nts-krv-darovanie-vyzva
Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva https://health.gov.sk/Clanok?mz-spravy-monitorovacie-zdravotnictvo Nadpis plný: Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva
Dátum článku: 12. 8. 2022
Obsah stručný:

​Inštitút zdravotníckych analýz zverejnil Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sú podľa materiálu nevyhnutné ďalšie reformy a investície. Zároveň je však potrebné pravidelné monitorovanie zdravotníckeho systému, bez ktorého nie je možné vytvárať ani kvalitné dlhodobé stratégie ani stanovovať priority pre najbližšie obdobia. Monitorovacie správy nebudú vznikať za zatvorenými dverami. Výsledky bude hodnotiť komisia, v ktorej budú mať zástupcov zdravotníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ďalší.

]]>
Korgová Katarína Fri, 12 Aug 2022 09:24:49 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mz-spravy-monitorovacie-zdravotnictvo
Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202209 Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 12. 8. 2022
]]>
Valenčík Ivan Fri, 12 Aug 2022 08:50:26 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202209
Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19 https://health.gov.sk/Clanok?covid-opatrenia-odbornici-jesen Nadpis plný: Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19
Dátum článku: 12. 8. 2022
Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov na jeseň očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19. Dôvodmi sú predovšetkým návraty z dovoleniek, začiatok školského roka a presun podujatí do interiérov. Odborníci preto pripomínajú odporúčania pre verejnosť, podniky a inštitúcie. Najefektívnejším opatrením, ako minimalizovať dopady ochorenia na spoločnosť, je spoločná kolektívna zodpovednosť.

]]>
Korgová Katarína Fri, 12 Aug 2022 07:24:22 GMT https://health.gov.sk/Clanok?covid-opatrenia-odbornici-jesen
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia https://health.gov.sk/Clanok?vseobecna-ambulantna-starostlivost_sprievodna-informacia-pre-ucastnikov-alebo-absolventov-rezidentskeho-programu-a-specializacneho-studia Nadpis plný: Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia
Dátum článku: 10. 8. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 10 Aug 2022 17:33:16 GMT https://health.gov.sk/Clanok?vseobecna-ambulantna-starostlivost_sprievodna-informacia-pre-ucastnikov-alebo-absolventov-rezidentskeho-programu-a-specializacneho-studia
Chceme počuť Váš príbeh https://health.gov.sk/Clanok?Chceme-pocut-Vas-pribeh-UA Nadpis plný: Chceme počuť Váš príbeh
Dátum článku: 10. 8. 2022
Obsah stručný:

Pomôžte WHO Svetovej zdravotníckej organizácii a slovenskej vláde zlepšiť prístup k zdravotným službám pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí tu žijú.

]]>
Hečko Miroslav Wed, 10 Aug 2022 12:45:20 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Chceme-pocut-Vas-pribeh-UA
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“
Dátum článku: 29. 7. 2022
]]>
Valenčík Ivan Fri, 29 Jul 2022 15:31:54 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-obnova Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“
Dátum článku: 29. 7. 2022
]]>
Valenčík Ivan Fri, 29 Jul 2022 18:07:25 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-obnova
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-hospice Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov
Dátum článku: 6. 7. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 06 Jul 2022 13:11:34 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-hospice
Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti https://health.gov.sk/Clanok?mz-poistovne-poskytovatelia-odvody-efektivne Nadpis plný: Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Dátum článku: 10. 8. 2022
Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva v júli predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva venuje pozornosť aj nastaveniu revíznych pravidiel. Aktuálna absencia ich nastavenia komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

]]>
Korgová Katarína Wed, 10 Aug 2022 07:11:13 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mz-poistovne-poskytovatelia-odvody-efektivne
Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023 https://health.gov.sk/Clanok?RPP-MZSR-2022-2023 Nadpis plný: Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023
Dátum článku: 1. 7. 2022
Obsah stručný:

​Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023

]]>
Hečko Miroslav Tue, 09 Aug 2022 14:31:07 GMT https://health.gov.sk/Clanok?RPP-MZSR-2022-2023
Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022 https://health.gov.sk/Clanok?Hodnotiaca-sprava-Rezortneho-protikorupcneho-programu-MZSR-2022 Nadpis plný: Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022
Dátum článku: 1. 7. 2022
Obsah stručný:

​Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022

]]>
Hečko Miroslav Tue, 09 Aug 2022 14:26:12 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Hodnotiaca-sprava-Rezortneho-protikorupcneho-programu-MZSR-2022
Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-dp-202209 Nadpis plný: Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 9. 8. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 09 Aug 2022 11:16:38 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-dp-202209