Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Mon, 27 Mar 2023 19:35:52 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.4.2023 – 30.6.2023 https://health.gov.sk/Clanok?zkzp-202304 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.4.2023 – 30.6.2023
Dátum článku: 3. 3. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 03 Mar 2023 12:46:16 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkzp-202304
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.4.2023– 30.6.2023 https://health.gov.sk/Clanok?zkdp202304 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.4.2023– 30.6.2023
Dátum článku: 24. 2. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 24 Feb 2023 10:14:08 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkdp202304
Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní https://health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Nadpis plný: Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní
Dátum článku: 17. 5. 2022
Obsah stručný:

 

]]>
Hečko Miroslav Tue, 17 Mar 2020 11:58:06 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu https://health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Nadpis plný: Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu ]]> Valenčík Ivan Fri, 08 Mar 2019 09:50:38 GMT https://health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"
Dátum článku: 16. 8. 2022
Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"

]]>
Hečko Miroslav Tue, 16 Aug 2022 13:56:00 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte
Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu https://health.gov.sk/Clanok?HM-Malacky-odpredaj-23-3-2023 Nadpis plný: Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
Dátum článku: 23. 3. 2023
]]>
Hečko Miroslav Thu, 23 Mar 2023 13:14:42 GMT https://health.gov.sk/Clanok?HM-Malacky-odpredaj-23-3-2023
Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vyzva-ambulancie Nadpis plný: Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová
Dátum článku: 22. 3. 2023
Obsah stručný:

Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť vytvoriť nové ambulancie v nedostatkových okresoch vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a dorast. Aj keď vyhodnotenie siete ambulantných poskytovateľov vznikalo striktne na základe analýz a zozbieraných dát z celého Slovenska, bez podpory a praktického pohľadu samosprávnych krajov by výzva nemohla byť úspešná.​

]]>
Šuplata Ivan Wed, 22 Mar 2023 15:31:25 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vyzva-ambulancie
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.4.2023 – 30.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zkszm-202304 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.4.2023 – 30.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 3. 3. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 03 Mar 2023 12:49:05 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkszm-202304
Uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov sa zjednodušuje https://health.gov.sk/Clanok?pediatri-vzdelanie-uznavanie-zjednodusenie Nadpis plný: Uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov sa zjednodušuje
Dátum článku: 21. 3. 2023
Obsah stručný:

Podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov na Slovensku sa zjednodušujú. Zmeny umožnia plnohodnotné zapojenie pediatrov z Ukrajiny, ale aj z tretích krajín, ak budú mať záujem, do nášho zdravotného systému. „Vytvorili sme systém, ako zvýšiť počet pediatrov v ambulanciách na Slovensku,“ informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je aktuálne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. 

]]>
Korgová Katarína Tue, 21 Mar 2023 14:37:53 GMT https://health.gov.sk/Clanok?pediatri-vzdelanie-uznavanie-zjednodusenie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti - Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti - Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach
Dátum článku: 29. 9. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 28 Sep 2022 10:50:58 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie"
Dátum článku: 25. 8. 2022
Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie"

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 Aug 2022 16:25:40 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva
Zoznam kategorizovaných liekov 1.5.2023 – 31.5.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?lieky202305 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.5.2023 – 31.5.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 20. 3. 2023
]]>
Hečko Miroslav Mon, 20 Mar 2023 14:29:18 GMT https://health.gov.sk/Clanok?lieky202305
Zriaďovanie škôlok sa zjednoduší https://health.gov.sk/Clanok?mzsr-skolky-zriadovanie-podmienky Nadpis plný: Zriaďovanie škôlok sa zjednoduší
Dátum článku: 20. 3. 2023
Obsah stručný:

Technické podmienky na zriaďovanie nových materských škôl sa zjednodušia, čím sa vytvoria možnosti na zvýšenie počtu prijatých detí. Zmeny prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach pre deti a mládež, ktorá vstúpila do platnosti. 

]]>
Korgová Katarína Mon, 20 Mar 2023 09:56:53 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mzsr-skolky-zriadovanie-podmienky
ÚVZ SR: Od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov https://health.gov.sk/Clanok?covid-uvzsr-izolacia-vyhlaska-zrusenie Nadpis plný: ÚVZ SR: Od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov
Dátum článku: 20. 3. 2023
Obsah stručný:

Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne ruší vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nebudú mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu.


]]>
Šuplata Ivan Mon, 20 Mar 2023 09:41:25 GMT https://health.gov.sk/Clanok?covid-uvzsr-izolacia-vyhlaska-zrusenie
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.5.2023 – 31.05.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202305-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.5.2023 – 31.05.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 20. 3. 2023
]]>
Hečko Miroslav Mon, 20 Mar 2023 09:25:45 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202305-lieky
Zoznam kategorizovaných liekov 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?lieky202304 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 17. 2. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 17 Feb 2023 11:53:27 GMT https://health.gov.sk/Clanok?lieky202304
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202304-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 17. 2. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 17 Feb 2023 11:56:22 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202304-lieky