Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Fri, 08 Dec 2023 02:19:18 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 POO: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-vytavba-ZZS Nadpis plný: Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 POO: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
Dátum článku: 22. 12. 2022
Obsah stručný:

​Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)

]]>
Hečko Miroslav Thu, 22 Dec 2022 13:31:46 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-vytavba-ZZS
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov má nové vedenie https://health.gov.sk/Clanok?nemocnica-presov-novy-riaditel Nadpis plný: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov má nové vedenie
Dátum článku: 6. 12. 2023
Obsah stručný:

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dňom 7. decembra 2023 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov MUDr. Juraja Smatanu, MBA, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

]]>
Šuplata Ivan Wed, 06 Dec 2023 14:24:41 GMT https://health.gov.sk/Clanok?nemocnica-presov-novy-riaditel
Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 13/2023 https://health.gov.sk/Clanok?vysledok-pet-13-2023 Nadpis plný: Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 13/2023
Dátum článku: 5. 12. 2023
Miesto konania: V Bratislave
]]>
Hečko Miroslav Tue, 05 Dec 2023 13:42:56 GMT https://health.gov.sk/Clanok?vysledok-pet-13-2023
Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby https://health.gov.sk/Clanok?mz-zachranky-siet-analyza Nadpis plný: Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby
Dátum článku: 5. 12. 2023
Obsah stručný:

Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument: „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatočne nereflektovala na požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením míľnika Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

]]>
Korgová Katarína Tue, 05 Dec 2023 11:15:59 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mz-zachranky-siet-analyza
Ministerstvo zdravotníctva spúšťa registráciu na očkovanie detí proti ochoreniu COVID-19 https://health.gov.sk/Clanok?covid-deti-ockovanie Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva spúšťa registráciu na očkovanie detí proti ochoreniu COVID-19
Dátum článku: 5. 12. 2023
Obsah stručný:

Od utorka 5. decembra 2023 je možná registrácia detí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5. Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov. O termíne očkovania budú po registrácii informovaní, pričom deti sa budú môžu očkovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Očkovanie proti COVID-19 je rovnako ako u ostatných vekových skupín dobrovoľné.

]]>
Šuplata Ivan Tue, 05 Dec 2023 10:59:32 GMT https://health.gov.sk/Clanok?covid-deti-ockovanie
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.1.2024 – 31.3.2024 - INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zkzp-202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.1.2024 – 31.3.2024 - INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 5. 12. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.1.2024 – 31.3.2024 - INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 05 Dec 2023 10:26:22 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkzp-202401
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.1.2024 – 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zkszm-202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.1.2024 – 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 5. 12. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.1.2024 – 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 05 Dec 2023 10:16:23 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkszm-202401
Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní https://health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Nadpis plný: Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní
Dátum článku: 17. 5. 2022
Obsah stručný:

 

]]>
Hečko Miroslav Tue, 17 Mar 2020 11:58:06 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nové vedenie https://health.gov.sk/Clanok?mz-suscch-vedenie-nove Nadpis plný: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nové vedenie
Dátum článku: 4. 12. 2023
Obsah stručný:

Od 5. decembra 2023 bude novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.. Ing. Pavel Piatrov. Zároveň sa podpredsedom predstavenstva spoločnosti stáva MUDr. Ján Seleštiansky a ďalším členom predstavenstva MUDr. Juraj Frajt, MPH. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková dnes odvolala generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SÚSCCH, a.s. Ing. Pavla Bartošíka, podpredsedu predstavenstva prof. MUDr. Karla Králinského, CSc.  a členku predstavenstva prof. PhDr. Máriu Šupinovú, PhD. 

]]>
Korgová Katarína Mon, 04 Dec 2023 14:50:48 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mz-suscch-vedenie-nove
Slovensko odmietlo skrátenie obdobia pripomienkovania Medzinárodných zdravotných predpisov https://health.gov.sk/Clanok?nesuhlas-who-stanovisko-mzp-dodatok Nadpis plný: Slovensko odmietlo skrátenie obdobia pripomienkovania Medzinárodných zdravotných predpisov
Dátum článku: 1. 12. 2023
Obsah stručný:

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o nesúhlasnom stanovisku, v ktorom v mene Slovenskej republiky odmietla dodatok Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), schválený v máji 2022. Týmto dodatkom sa skrátila lehota, ktorú mali jednotlivé vlády na zamietnutie budúcich zmien a doplnení MZP alebo vznesenie výhrad k nim, a to z 18 mesiacov na 10 mesiacov.

]]>
Šuplata Ivan Fri, 01 Dec 2023 14:16:33 GMT https://health.gov.sk/Clanok?nesuhlas-who-stanovisko-mzp-dodatok
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2024– 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zkdp202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2024– 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 1. 12. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 01 Dec 2023 12:52:47 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zkdp202401
Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023 https://health.gov.sk/Clanok?lieky202312 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023
Dátum článku: 25. 10. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023

]]>
Hečko Miroslav Wed, 25 Oct 2023 08:31:24 GMT https://health.gov.sk/Clanok?lieky202312
Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia zaradila do mamografického skríningu https://health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Nadpis plný: Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia zaradila do mamografického skríningu ]]> Valenčík Ivan Fri, 08 Mar 2019 09:50:38 GMT https://health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-dp-202312 Nadpis plný: Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024
Dátum článku: 7. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 07 Nov 2023 14:48:45 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-dp-202312
Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024 https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202312 Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024
Dátum článku: 14. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 14 Nov 2023 15:19:43 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202312
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky https://health.gov.sk/Clanok?vk-r-fnsp-nz Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Dátum článku: 1. 12. 2023
]]>
Valenčík Ivan Thu, 30 Nov 2023 16:25:31 GMT https://health.gov.sk/Clanok?vk-r-fnsp-nz
Fakultná nemocnica Trnava má nového riaditeľa https://health.gov.sk/Clanok?mzsr-nemocnica-trnava-riaditel Nadpis plný: Fakultná nemocnica Trnava má nového riaditeľa
Dátum článku: 30. 11. 2023
Obsah stručný:

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dnes, 30.novembra 2023, na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Daniela Žitňana, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

]]>
Korgová Katarína Thu, 30 Nov 2023 14:38:13 GMT https://health.gov.sk/Clanok?mzsr-nemocnica-trnava-riaditel
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra https://health.gov.sk/Clanok?Oznam-VK-R-ZIA-11-2023 Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra
Dátum článku: 30. 11. 2023
Obsah stručný:

​Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava

]]>
Hečko Miroslav Thu, 30 Nov 2023 12:48:04 GMT https://health.gov.sk/Clanok?Oznam-VK-R-ZIA-11-2023
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023 https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202312-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023
Dátum článku: 25. 10. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023

]]>
Hečko Miroslav Wed, 25 Oct 2023 08:16:58 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202312-lieky
Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?lieky202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Fri, 24 Nov 2023 12:13:02 GMT https://health.gov.sk/Clanok?lieky202401
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202401-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Fri, 24 Nov 2023 11:58:16 GMT https://health.gov.sk/Clanok?zuuc-202401-lieky
Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-predsieni Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 17:28:09 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-predsieni
Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-bb Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 20:05:34 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-bb
Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-nuscch-ba Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 20:15:08 GMT https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-nuscch-ba