Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok skupiny D10.1.2 Integrovaný inzulínový systém, D10.2.1 Infúzny set a D10.2.2 Zásobník inzulínu. Cieľom tohto zníženia cien je snaha vyhovieť opakovaným požiadavkám pacientov a zabezpečiť im tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti bez doplatku v uvedených podskupinách.

Akceptované žiadosti budú zapracované do zoznamu zdravotníckych pomôcok s účinnosťou k 1.4.2011.