VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2020
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020
 
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich
schválenia
Výška
žiadanej
dotácie
Výška
poskytnutej
dotácie
2/2020
Centrum pre liečbu drogových závislostí Udržanie hygienického štandardu a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov CPLDZ v BA
24.9.2020
18 549,00 €
18 549,00 €
4/2020
Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 9. ročník
24.9.2020
17 957,00 €
10 000,00 €
5/2020
Združenie STORM Bezpečná alternatíva pokračuje
24.9.2020
32 765,00 €
20 000,00 €
8/2020
Všetko pre zdravie, o.z. Elektronická cigareta - Vás nepriateľ!
24.9.2020
27 405,00 €
23 000,00 €
14/2020
STOP DROGY, občianske združenie Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (VIII. séria)
24.9.2020
68 881,00 €
45 000,00 €
17/2020
PRO DYNAMIK Detektívka Emka - Drogy sú zlé!
1.10.2020
62 000,00 €
31 000,00 €
20/2020
Tlačová agentúra Slovenskej republiky Nebuď otrok drog 6
1.10.2020
54 990,00 €
20 000,00 €
21/2020
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena plynových kotlov za kondezačné
24.9.2020
55 385,00 €
55 385,00 €
26/2020
Asociácia na ochranu práv pacientov SR Lieky s rozumom IV
24.9.2020
25 000,00 €
20 000,00 €
27/2020
Občianske združenie Odyseus Harm-reduction - účinné služby na dosah
30.9.2020
35 760,00 €
20 000,00 €
28/2020
oneT Dokumentárno-vzdelávací film: Závislosť sa ťa dotýka
24.9.2020
29 179,00 €
20 000,00 €
30/2020
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Nemocničný komunikačný systém s lokalizáciou
24.9.2020
 75 000,00 €
 75 000,00 €
32/2020
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Nové trendy a výzvy - telemedicína a videokonferencia
24.9.2020
70 827,00 €
40 000,00 €
33/2020
UNITY MEDIA, s.r.o. Celoslovenská detská talentová súťaž: Trieda hľadá hviezdu
30.9.2020
66 100,00 €
20 000,00 €
36/2020
REFRESHER MEDIA, s.r.o. Refresher preventívne
30.9.2020
58 250,00 €
 20 000,00 €
38/2020
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Lepšia kondícia pre Kliniku drogových závislostí
24.9.2020
75 000,00 €
75 000,00 €
47/2020
Občianske združenie Prima Prima Street
24.9.2020
60 790,00 €
20 000,00 €
49/2020
Linka detskej istoty, n.o. Linka pomoci pre deti a mládež
1.10.2020
70 484,00 €
35 000,00 €
51/2020
OZ KASPIAN Športom, vzťahom a rozhovorom
1.10.2020
12 617,00 €
5 981,78 €
54/2020
RETEST Dať zo seba aj iným – dajme možnosť iným dozvedieť sa viac z našich skúseností
13.10.2020
12 373,20 €
12 373,20 €
61/2020
Psychiatrická nemocnica Michalovce Vonkajším cvičením k zdravým návykom
24.9.2020
43 400,00 €
43 400,00 €
Schválené dotácie - CELKOM
972 712,20 €
629 688,98 €
 
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020
13/2020 MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. Vytvorenie národného referenčného vzdelávacieho minima pre drogovú prevenciu
28.8.2020
71 750,00 €
pod 50 bodov (49)
12/2020
Manus, o.z. Zvýšenie štandardu priestorov na bývanie a terapiu
28.8.2020
22 627,00 €
pod 50 bodov (48)
39/2020
ReSocia, n.o. Vybudovanie priestorov pre realizáciu pracovných aktivít realizovaných v rámci odborne garantovanej resocializácie
28.8.2020
47 443,00 €
pod 50 bodov (48)
60/2020
Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň Zvýšenie využiteľnosti športoviska pre aktivity v rámci protidrogového programu
28.8.2020
75 000,00 €
pod 50 bodov (48)
24/2020
Podporme nádej Podporme nádej
28.8.2020
47 500,00 €
pod 50 bodov (47)
58/2020
Informačné centrum mladých Topoľčany Nakaz sa zdravím
28.8.2020
10 080,00 €
pod 50 bodov (45)
56/2020
Mesto Čadca Nemusíš to zažiť
28.8.2020
21 636,00 €
pod 50 bodov (44)
18/2020
Mojsej-clinic ...nič sa (ne) deje?!
28.8.2020
48 950,00 €
pod 50 bodov (44)
55/2020
Roma SK - Ústredný zväz Rómov Droga nie je "in" - PHEN DROGAGE
28.8.2020
34 600,00 €
pod 50 bodov (42)
40/2020
PROTECT WORK Leadership academy proti drogám: Vymeň drogy za zážitky
28.8.2020
13 780,00 €
pod 50 bodov (41)
42/2020
WRESTLING CLUB Slovakia Drogám KO, Športu zdar
28.8.2020
74 597,00 €
pod 50 bodov (40)
57/2020
MČ Bratislava-Staré Mest Zostať pri snoch II.
28.8.2020
25 756,00 €
pod 50 bodov (40)
31/2020
FILIA nezisková organizácia Rovesnícky program prevencie užívania drog
28.8.2020
15 700,00 €
pod 50 bodov (39)
35/2020
Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa Povedz drogám nie, zvoľ si umenie
28.8.2020
6 700,00 €
pod 50 bodov (39)
50/2020
Obec Veľké Ludince Remeslá ťa rozvíjajú, drogy ťa zničia
28.8.2020
7 210,00 €
pod 50 bodov (39)
34/2020
Šarišská galéria v Prešove Tvorím, teda som
28.8.2020
28 500,00 €
pod 50 bodov (38)
16/2020
CREATIVE PARK, o.z. Kým nie je príliš neskoro
28.8.2020
25 896,00 €
pod 50 bodov (38)
23/2020
THE GAME Odborné školenia pre špecialistov v oblasti protidrogovej prevenci
28.8.2020
58 805,00 €
pod 50 bodov (38)
41/2020
Športová akadémia Mateja Tótha Chráň si svoje múdre telo
28.8.2020
64 500,00 €
pod 50 bodov (37)
44/2020
CPM - Centrum prevencie mládeže Implementácia interaktívneho programu primárnej prevencie - REVOLUTION TRAI
28.8.2020
28 795,00 €
pod 50 bodov (37)
53/2020
Mesto Trstená Drogy u nás nechceme!
28.8.2020
8 640,00 €
pod 50 bodov (37)
63/2020
Mesto Dubnica nad Váhom Ako nezačať
28.8.2020
17 980,00 €
pod 50 bodov (37)
59/2020
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Multidisciplinárne online vzdelávanie pre odborníkov v pomáhajúcich profesiach - MOZOG A ZÁVISLOSŤ
28.8.2020
19 159,00 €
pod 50 bodov (37)
25/2020
Tanečný klub NOVUM HUDBA je môj život, TANEC je moja droga
28.8.2020
21 850,00 €
pod 50 bodov (36)
43/2020
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom Korčuľovanie pre všetkých
28.8.2020
16 820,00 €
pod 50 bodov (36)
65/2020
Blackout Kam vedú drogy 2
28.8.2020
54 220,00 €
pod 50 bodov (35)
46/2020
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bez okov
28.8.2020
20 450,00 €
pod 50 bodov (34)
62/2020
Trojlístok, n.o. A spolu urobíme viac...
28.8.2020
18 512,00 €
pod 50 bodov (34)
64/2020
Mesto Veľký Šariš STOPFEST! Festival STOP drogám
28.8.2020
5 200,00 €
pod 50 bodov (33)
29/2020
Základná škola Rudňany Drogy nie sú život...
28.8.2020
5 700,00 €
pod 50 bodov (32)
3/2020
Mestské kultúrne stredisko Sliač Na drogy nemáme čas
28.8.2020
7 000,00 €
pod 50 bodov (32)
22/2020
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie PYRAMÍDA ZDRAVIA
28.8.2020
15 590,00 €
pod 50 bodov (31)
1/2020
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Fit centrum mládeže
28.8.2020
13 440,00 €
pod 50 bodov (30)
15/2020
Slovenský zväz ľadového hokeja Výchova talentovaných brankárov
28.8.2020
74 779,00 €
pod 50 bodov (30)
6/2020
Obec Prenčov Športujeme a rizikám predídeme
28.8.2020
5 747,00 €
pod 50 bodov (28)
7/2020
Mesto Dolný Kubín Spoločnou stratégiou k zníženému dopytu po drogách u mládeže
28.8.2020
16 191,00 €
pod 50 bodov (28)
52/2020
Mgr. Eva Sitáková Jazdením proti drogám
28.8.2020
9 055,00 €
pod 50 bodov (28)
9/2020
Mesto Topoľčany Školenie a výcvik pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike a podpora práce s deťmi a mládežou
28.8.2020
5 064,00 €
pod 50 bodov (27)
10/2020
BUDÚCNOSŤ, n.o. Virtuálne s BUDÚCNOSŤOU v roku 2020
28.8.2020
15 560,00 €
pod 50 bodov (27)
19/2020
Základná škola Tematinská Kto veľa vie a športuje, drogy neberie
28.8.2020
9 214,00 €
pod 50 bodov (26)
11/2020
prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. Napísanie a publikovanie vedeckej monografie: Štvrťstoročie prieskumov o drogách u slovenskej mládeže
28.8.2020
12 500,00 €
pod 50 bodov (0)
37/2020
Univerzita Komenského v Bratislave - Ústav aplikovanej psychológie PsyCareUK
28.8.2020
31 277,00 €
pod 50 bodov (0)
45/2020
Slovenský pacient, o.z. Aplikácia "Kompania"
28.8.2020
74 850,00 €
pod 50 bodov (0)
48/2020
Mesto Svidník Športom proti drogovej prevencii
28.8.2020
42 038,00 €
pod 50 bodov (0)
Neschválené dotácie - CELKOM
1 250 661,00 €
Celkovo- SPOLU
2 223 373,20 €

Na stiahnutie:
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2020 zverejnenie_vyhodnotenia_2020.xls