Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky si dovoľuje informovať o zmene tlačiva - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu, ktoré bolo aktualizované Národným centrom zdravotníckych informácií. Oznámenie sa týka spoločností (tlačiarní), ktoré majú licenciu na tlač zdravotníckych tlačív.

Aktualizovaný formát tlačiva, zmena_Z7_2023.pdf (nczisk.sk) bude platný pre rok 2023.