Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhláseného Ministerstvom zdravotníctva  SR  v denníku Hospodárske noviny dňa 15 .4. 2010 a na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR dňa 15 .4. 2010  - úspešní žiadatelia  

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby
(jedna ambulancia)

 Typ ambulancie

 Úspešný uchádzač

Ulič

RZP

Falck Záchranná, a. s. Košice

Medzev

RZP

Záchranná služba Košice

Dechtice

RZP

LSE – Life Star Emergency, spol. s. r.o. Limbach