Dátum aktualizácie: 20.9.2022 16:52h Časť B: Indikačné obmedzenia
Dátum aktualizácie: 22.9.2022 13:22h Časť B: Indikačné obmedzenia 
Dátum aktualizácie: 27.9.2022 10:31h Časť A a Časť I
Dátum aktualizácie: 27.9.2022 10:31h doplnenie o  Časť J: Zoznam úhradových skupín
Dátum aktualizácie: 28.9.2022 14:31h Časť A a Časť I
Dátum aktualizácie: 30.9.2022 8:51h Časť AČasť B a Časť I
Dátum aktualizácie: 30.9.2022 15:33h Časť AČasť B a Časť I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202210
.zip 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_10_2022.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2022.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_10_2022.xls 

​Časť J: Zoznam úhradových skupín Časť J: Zoznam úhradových skupín.pdf