Rok 2004

verzia pre .html verzia v .pdf Prílohy
     
Slovenská zdravotnícka univerzita kontrakt_szu.pdf x
Štátny ústav pre kontrolu liečiv kontrakt_sukl.pdf x
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky kontrakt_uzis.pdf priloha_1.xls
protokoly_2004.zip

 

Rok 2003

verzia pre .html verzia v .pdf Prílohy
     
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky kontrakt_uzis.pdf x
Štátny ústav pre kontrolu liečiv kontrakt_sukl.pdf x
Ústav preventívnej a klinickej medicíny kontrakt_upkm.pdf x