Spoločný list Európskej komisie, Európskej liekovej agentúry (EMA) a vedúcich liekových agentúr (HMA) o vkladaní výsledkov klinického skúšania do EÚ databázy klinického skúšania EudraCT
(EN)
joint-letter-european-commission-ema-hma-stakeholders-regarding-requirements-provide-results_en.pdf