Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných služobných a pracovných  cestách zamestnancov organizácií v jeho priamej riadiacej pôsobnosti pri plnení úloh rezortu zdravotníctva
 
Smernica o ZPC v pdf
​Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných služobných a pracovných cestách zamestnancov organizácií v jeho priamej riadiacej pôsobnosti pri plnení úloh rezortu zdravotníctva Dodatok č. 1

​Dodatok č. 2 k Smernici Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných služobných a pracovných cestách zamestnancov organizácií v jeho priamej riadiacej pôsobnosti pri plnení úloh rezortu zdravotníctva

Prílohy k Dodatku č. 2

Dodatok č. 2  
Prílohy k dodatku č. 2
Príloha č. 1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu
 
Príloha č. 1
Príloha č. 2 - Dohoda o spolupráci pri vysielaní štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rezortu zdravotníctva na zahraničné služobné a pracovné cesty
 
Príloha č. 2
Príloha č. 3 - Osnova pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty - Správa zo ZPC
 
Príloha č. 3
Príloha č. 4 - Povolenie k použitiu súkromného motorového vozidla na pracovné cesty
 
Príloha č. 4
Príloha č. 5 - Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej/služobnej cesty
 
Príloha č. 5