Dovoľujeme si Vás informovať o výzvach v rámci tretieho programu v oblasti zdravia na rok 2019. Veríme, že informácie Vám budú nápomocné v prípade Vášho záujmu zapojenia sa do programu.

Základné informácie k tretiemu programu v oblasti zdravia nájdete na webovej stránke Chafea http://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm

Do pozornosti dávame predovšetkým nasledovné výzvy:

  • Výzvy na granty na akcie spolufinancované orgánom členského štátu /tzv. Spoločné akcie Joint Actions / str. 12 -18 priloženého dokumentu Annexe acte autonome/. DDL pre vyjadrenie záujmu zapojiť sa do spoločnej akcie je 5. jún 2019. Viac informácií k predkladniu Joint Action nájdete na http://ec.europa.eu/chafea/health/funding/joint-actions/index_en.htm

V prípade Vášho záujmu o viac informácií, nás môžete kontaktovať na zuzana.matlonova@health.gov.sk.