Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018 Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018