Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Stanoviská zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne v prípade nenaplnenia verejnej minimálnej siete zasielajú ministerstvu zdravotníctva svoje stanoviská k dôvodom nenaplnenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a k ich plánovaným opatreniam. Ministerstvo zdravotníctva tieto stanoviská následne zverejňuje. 

rok 2023

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

 

rok 2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.