Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Stanoviská zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne v prípade nenaplnenia verejnej minimálnej siete zasielajú ministerstvu zdravotníctva svoje stanoviská k dôvodom nenaplnenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a k ich plánovaným opatreniam. Ministerstvo zdravotníctva tieto stanoviská následne zverejňuje. 

rok 2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.