Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Implementované opatrenia

Prioritné oblasti implementácie navrhovaných opatrení definovaných v strategickom rámci reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti na obdobie do roku 2030 sú: