Tlačiť Späť

Domov

Aké má povinnosti poisťovňa a poskytovateľ?

Zdravotná poisťovňa
Podľa § 38 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu s každým poskytovateľom zaradeným do siete v práve v rozsahu povinných a doplnkových programov. Povinnosti ohľadom výšky úhrady sa odvíjajú od plnenia podmienok kategorizácie.

Poskytovateľ
Zákon v § 41 a 42 menuje povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou v rozsahu povinných programov danej úrovne nemocnice a všetkých doplnkových programov podľa schváleného programového profilu nemocnice. Nemocnica musí poskytovať všetky medicínske služby v týchto programoch a zároveň musí plniť podmienky kategorizácie.
Nemocnica má povinnosť bezodkladne poskytnúť každému poistencovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť v povinnom programe alebo doplnkovom programe.

Nemocnica má povinnosť navrhnúť poistencovi, ktorý má indikovanú plánovanú starostlivosť, zaradenie do zoznamu čakajúcich poistencov a oznámiť mu predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.