Tlačiť Späť

Domov

Ako sú riešené čakacie limity?

Podľa § 40 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná viesť zoznam čakajúcich pacientov na zdravotnú starostlivosť na základe návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú navrhuje poskytovateľ, teda nemocnica. Vyhláška č. 316/2022 Z. z. v prílohe 13 menuje medicínske služby pri ktorých je nárok na časovú dostupnosť (takýchto medicínskych služieb je cez 700). Zdravotná poisťovňa je povinná tieto zoznamy zverejňovať podľa nemocníc v rozsahu jedinečný identifikačný kód poistenca, dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód medicínskej služby a plánovaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.

Zákon pomenúva aj situácie kedy môže zdravotná poisťovňa prerušiť čas počítania dostupnosti, návrh na iného poskytovateľa, ako aj podmienky a povinnosti zdravotnej poisťovne ak nie je splnená dostupnosť (iný poskytovateľ, nezmluvný poskytovateľ, iný členský štát v tretej inštancií).