Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Objednávky 2012

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2012/001 ECOPRESS a.s. predplatné časopisu Sestra 
OBJ2012/002 Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, predplatné  Parlamentný kuriér 
OBJ2012/003 PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. predplatné Zbierka zákonov SR 
OBJ2012/004 PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. predplatné Personálny a mzdový poradca
OBJ2012/005 L.K.PERMANENT s.r.o.           predplatné časopisu Bezpečná práca 
OBJ2012/006 Hotel Bôrik Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- stravovacie služby, ubytovanie, prenájom miestnosti
OBJ2012/007 MAGNET Press Slovakia s.r.o.   CHIP DVD 
OBJ2012/008 TREND Representative, s.r.o. predplatné časopisu TREND
OBJ2012/009 AJFA+AVIS s.r.o.               predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
OBJ2012/010 MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso predplatné Česká a slovenská farmácie 
OBJ2012/011 Slovenská pošta, a.s.          predplatné titulov 
OBJ2012/012 PETIT PRESS,a.s.               predplatné týždenníka SME
OBJ2012/013 MOTOR-CAR Bratislava  s.r.o. opravu vozidla služobného vozidla
OBJ2012/014 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak
OBJ2012/015 ECOPRESS a.s. predplatné denníka Hospodárske noviny 
OBJ2012/016 ECOPRESS a.s. predplatné denníka Hospodárske noviny
OBJ2012/017 JURIGA s.r.o.                  tonery: Hp - 49X; Hp - 05A; Hp - 05X; P3015; Laser Jet CM2320nfMFP 
OBJ2012/018 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI likvidácia vyradeného kancelárskeho nábytku, naloženie a odvoz
OBJ2012/019 SOFOS spol. s.r.o. PC HP Pro 3400 MT;  monitor HP Compaq LE 2202x;  tlačiareň HP LaserJet P2055d
OBJ2012/020 E.M.G. zabezpečenie prekladu zo SJ do AJ
OBJ2012/021 MORE s.r.o. preprava pre 40 osôb, implementácia OPZ
OBJ2012/022 Vzdelávacie a doškoľovacie zar ubytovanie, stravovanie, prenájom školiacej miestnosti, implementácia OPZ
OBJ2012/023 Vzdelávacie a doškoľovacie zar občerstvenie súvisiace so školením, implementácia OPZ
OBJ2012/024 CONTEST s.r.o.                 Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- tlmočnícke služby 
OBJ2012/025 Kamenný Mlyn- Vajarský pracovné raňajky pána ministra s hosťami
OBJ2012/026 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2012/028 CONTEST s.r.o.                 Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- technologické zariadenie
OBJ2012/029 MATICA SLOVENSKÁ               predplatné  Kultúra slova
OBJ2012/030 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/031 Reštaurácia HRAD Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- stravovacie služby
OBJ2012/032 WELL management s.r.o. elektornické výberové konanie na podprahovú zákazku
OBJ2012/033 Hrebeň P.-Aqua-term-gas výmena odpadového potrubia 
OBJ2012/034 E.M.G. zabezpečenie prekladu z UJ do AJ
OBJ2012/035 CONTEST s.r.o.                 Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- tlmočenie v AJ 
OBJ2012/036 PORADCA s.r.o.                 predplatné mesačníka VS 2012
OBJ2012/037 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné Praktický sprievodca účtovníctvom pre ROPO a neziskové organizácie
OBJ2012/038 PORADCA s.r.o.                 predplatné periodika PORADCA 2012
OBJ2012/039 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe
OBJ2012/040 Slovenský ústav tech. normaliz predplatné Metrológia a skúšobníctvo 
OBJ2012/041 G.Laminátor materiál na hrebeňové viazanie
OBJ2012/042 SUVAHA, spol. s r.o. predplatné časopisu ÚAD
OBJ2012/043 Teletech, s.r.o.               5ks analógových klapkových telefónov PANASONIC 520 + dodanie, doprava
OBJ2012/044 HOUR s.r.o.                    vyhotovenie dochádzkových kariet nových zamestnancov MZ SR
OBJ2012/045 Straka Ján upratovacie, čistiace práce, úprava zelene a záhradnícke práce na MZ SR
OBJ2012/046 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery na MINOLTU EP 1030 3 krabice = 12ks
OBJ2012/047 JURIGA s.r.o.                  originál sada tonerov do farebnej tlačiarne typu HP Color Laser Jet 3600
OBJ2012/048 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné Vnútropodnikové účtovné smernice
OBJ2012/049 IURA Edition s.r.o.            predplatné ZO SÚDNEJ PRAXE
OBJ2012/050 Slov.komora sestier a pôr.asis predplatné Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
OBJ2012/051 IURA Edition s.r.o.            predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI 
OBJ2012/052 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Účtovné súvzťažnosti od A po Z 
OBJ2012/053 ABELA s.r.o.                   výmena kamery a napájacieho zdroja pri vstupných dverách budovy MZ SR 
OBJ2012/054 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov 01/2012 :  kategorizačná a akreditačná komisia
OBJ2012/055 Ing. Srncová právne poradenské služby
OBJ2012/056 SOFOS spol. s.r.o. NB Toshiba Portége R830-10V
OBJ2012/057 HOTEL YASMIN ubytovanie s raňajkami pre ministra zdravotníctva SR
OBJ2012/058 Papulák Pavol Ing.- PC-PROG vytvorenie zdroja dát pre rok 2012 v informačnom systéme ,,Evidencia ZPC".  
OBJ2012/059 P.Finďo- BUSINESS ACTIVITIES predplatné časopisu Slovenský lekár 
OBJ2012/060 WELL management s.r.o. EVK na podprahovú zákazku "Tlačoviny pre OPZ a OPV
OBJ2012/061 SITA STA, a.s. denný monitoring tlače, spravodajských relácií, rozhlasových a televíznych staníc... (2/2012-4/2012)
OBJ2012/062 Kamenný obchod kávička Zrnková káva naber cafee + filter claris jura blue
OBJ2012/063 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zavedenie označenia ,,povinná generická preskripcia"
OBJ2012/064 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zrušenie označenia „zákaz generickej substitúcie“
OBJ2012/065 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zavedenie označenia „generický / originálny liek“
OBJ2012/066 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Limit na doplatky – zrušenie hranice 75 % z ceny najlacnejšieho lieku
OBJ2012/067 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Export rozhodnutí z Dali do formátu PDF
OBJ2012/068 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zmena rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky (príloha)
OBJ2012/069 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Úprava rozhodnutí o zmene ceny lieku a zdravotníckej pomôcky na zobrazovanie údaju o konečnej cene
OBJ2012/070 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Úprava modulu zdravotníckych pomôcok tak, aby ÚZP bola počítaná analogicky ako pri liekoch (na základe hodnoty UZP2 a nie na základe ceny ZFT)
OBJ2012/071 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zmena generovania evidenčného čísla pre žiadosti v Dali
OBJ2012/072 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Modul Dali pre zdravotnícke pomôcky na mieru
OBJ2012/073 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Zmena kategorizácie liekov v systéme Dali na 12x ročne
OBJ2012/074 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Označenie úhradových skupín v zozname liekov a liečiv
OBJ2012/075 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Dali špeciálnych zdravotníckych materiálov (ŠZM) – I. etapa
OBJ2012/076 CCN s.r.o.   zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Dali špeciálnych zdravotníckych materiálov (ŠZM) – II. etapa
OBJ2012/077 CCN s.r.o.  zmena aplikácie softvéru kategorizácie liekov a liečiv-Dali špeciálnych zdravotníckych materiálov (ŠZM) – III. Etapa
OBJ2012/078 Kapsch, s.r.o. Server, softvare + inštalačné služby za účelom upgrade telefónnej ústredne úradu MZ SR
OBJ2012/079 IURA Edition s.r.o.  predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ (2/2012-12/2012)
OBJ2012/080 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie 2/2012; 5/2012; 8/2012;11/2012
OBJ2012/081 ŠEVT a.s.    kancelársky spotrebný materiál podľa priloženého zoznamu.
OBJ2012/082 Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Akciová spoločnosť 3/2012; 7/2012; 9/2012; 12/2012
OBJ2012/083 Malík Marek - ELSAT montáž satelitných zariadení na I. - III. poschodí a nastavenie frekvencií SKY-LINK
OBJ2012/084 JURIGA s.r.o.                  sada tonerov do tlačiarne hp Laser Jet 1415
OBJ2012/085 Sekucia Karol, Sklenárstvo  Celoročná objednávka na sklenárske práce, zasklievanie a rámovanie obrazov pre potreby MZ SR
OBJ2012/086 REN-BEA  servírovací inventár
OBJ2012/087 IMPROMAT-SLOV s.r.o. toner čierny do tlačiarne RICOH  MP C2550 E (2ks)
OBJ2012/088 JURIGA s.r.o. Tonery: HP 2014/Q7553A-7ks, HP 2015/Q7553X-7ks
OBJ2012/089 KAPSCH, s.r.o. telefónny prístroj M3902 - digitálny aparát Basic
OBJ2012/090 PETIT PRESS,a.s.   inzercia v denníku SME "Oznámenie o strategickom dokumente - Návrh revízie Operačného programu Zdravotníctvo"
OBJ2012/091 JURIGA, s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/092 ŠEVT a.s.    Kancelársky spotrebný materiál podľa priloženého zoznamu
OBJ2012/093 L.Z. Bošáca, s.r.o. luxusné diáre, kožené, ručná práca, 4ks
OBJ2012/094 Tirna, vydavateľské družstvo Predplatné na rok 2012 "Finančný spravodaj"
OBJ2012/095 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/096 Matlovičová Eva-umelec.kníhviazačstvo zviazanie zbierky zákonov SR a vestníka MZ SR za rok 2011, 30 ks obalov s potlačou zlatý znak SR
OBJ2012/097 Juriga s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/098 Trigema spol. s r.o. terénne úpravy na pozemku vedľa budovy MZ SR
OBJ2012/099 akad. Mal. Juraj Šramko - Graphic vyhotovenie fotodokumentácie exteriéru a interiéru budovy MZ SR
OBJ2012/100 JAROLÍN Ján - kancelárska technika kopírovací stroj Bizbub 210 s príslušenstvom
OBJ2012/101 Vicom s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2012/102 JAROLÍN Ján - kancelárska technika dodanie a montáž zobrazovacej jednotky Č/B
OBJ2012/103 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI nakladanie, odvoz a odborná likvidácia vyradeného kancelárskeho nábytku
OBJ2012/104 Roth Róbert - Techcontrol OPaOS v objekte MZ SR na rok 2012
OBJ2012/105 JURIGA s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/106 Ing. Alexander Lintner - Sakon pravidelné údržby a opravy kávovarov do konca roka 2012
OBJ2012/107 SOFOS spol. s.r.o. pamäťový kit + inštalácia
OBJ2012/108 KAPSCH, s.r.o digitálny telefón M3903 Enhaced
OBJ2012/109 Zollerová Katarína odborné činnosti v oblasti masmediálnej komunikácie od 1.3.12 do 31.3.12.
OBJ2012/110 Sodexo, s.r.o. Objednávame si u vás zabezpečenie obedov v mesiaci február 2012 + občerstvenie na gremiálnu poradu
OBJ2012/111 ŠEVT a.s. kopírovací papier A4, 80 g - MAESTRO STANDARD - 400 bal.
OBJ2012/112 JURIGA s.r.o. Tonery: HP C7115X - 10ks,  HP Q2613X - 10ks
OBJ2012/113 TRITON, s.r.o. opravu rampy na spodnom parkovisku pri budove MZ SR.
OBJ2012/114 Kamenný Mlyn- Vajarský catering dňa 5.3.2012 na gremiálnu poradu vedenia úradu MZ SR 
OBJ2012/115 ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie služobných vozidiel úradu MZ SR na rok 2012.
OBJ2012/116 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre pracovníkov sekcie SEPP
OBJ2012/117 ŠEVT a.s.   kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/118 KAPSCH, s.r.o. dodávka, inštalácia, oživenie, testovanie + zaškolenie konferenčného systému pre digitálny telekomunik. systém AVAYA
OBJ2012/119 Polák Rudolf - RP vykonanie pravidelnej kontroly požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov podľa Zz 699/2004 a 719/2002 na rok 2012
OBJ2012/120 JURIGA s.r.o.  tonery: HP CM1415 (všetky farby) - 3sady;  HP CP1525 (všetky farby) - 3sady; HP CE505X - 6ks
OBJ2012/121 E.M.G. preklad materiálu z Aj do Sj
OBJ2012/122 Slovenská zdr.univerzita Zabezpečenie stravovania pre českých lekárov
OBJ2012/123 Mehes Zoltán - ZOME drobné maliarske práce
OBJ2012/124 ECOPRESS a.s. uverejnenie inzerátu v zdravotníckych novinách
OBJ2012/125 IMPROMAT-SLOV s.r.o. spony do tlačiarne RICOH AFICIO MP 1350
OBJ2012/126 JURIGA s.r.o.     Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/127 E.M.G. zabezpečenie prekladu formulárov k vykonávaniu ,,Zmluvy so Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení". Zo srbského jazyka do slovenského jazyka.
OBJ2012/128 Miriam Miková - 1. SŠSEBP školenie v priestoroch úradu MZ SR ,,Biznis a diplomatický protokol".
OBJ2012/129 NEONEX, spol s r.o. STORNO OBJEDNAVKY (reklamácia)
OBJ2012/130 PORADCA s.r.o.     publikácia 1000 riešení č.11
OBJ2012/131 JURIGA s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/132 ŠEVT a.s.                      kancelársky spotrebný materiál podľa zoznamu
OBJ2012/133 VICOM s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2012/134 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery KONICA MINOLTA
OBJ2012/135 E.M.G. zabezpečenie prekladu materiálu ,,Nóta SR z 9.4.2012 o výpočte priemerných nákladov na vecné plnenie zdravotného poistenia za rok 2010". Zo SJ do AJ
OBJ2012/136 KAPSCH, s.r.o. zmenu analógovej linky na digitálnu a naopak.
OBJ2012/137 ALBIZIA s.r.o. ošetrenie stromov, kríkov a muškátov v budove úradu MZ SR
OBJ2012/138 EURONICS TPD LCD televízor Samsung LE 26D450 
OBJ2012/139 Hrebeň P.-Aqua-term-gas oprava vstavaného WC- Geberit 
OBJ2012/140 WOLF elektro, s.r.o. elektroinštalačný materiál a vodoinštalačný materiál
OBJ2012/141 Kľúčová služba - KUX  zámočnícky materiál
OBJ2012/142 WOLF elektro, s.r.o. senzorový splachovač APIS 4BGK1
OBJ2012/143 Jarolíková Katarína, JAKA  jarné upratovanie v budove MZ SR
OBJ2012/144 CCN s.r.o.                     zmenu softvérovej aplikácie v súvislosti s legislatívnymi zmenami prijatými v roku 2011
OBJ2012/145 CCN s.r.o.                     zmenu softvérovej aplikácie v súvislosti s legislatívnymi zmenami prijatými v roku 2011
OBJ2012/146 Kamenný obchod kávička Zrnková káva naber cafee + filter claris jura blue + čistiacie tabletky
OBJ2012/147 Orange Slovensko a.s.  nákup mobilných telefónov, príslušenstva a servis do konca roka 2012
OBJ2012/148 Emis s.r.o. informačný systém vo verzii ESID SYSTEM STANDARD
OBJ2012/149 Zollerová Katarína odborné činnosti v oblasti masmediálnej komunikácie od apríl 2012
OBJ2012/150 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/151 My event s.r.o. občerstvenie na organizované pracovné stretnutie SEPP
OBJ2012/152 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov 03/2012 :  kategorizačná a akreditačná komisia
OBJ2012/153 SOFOS spol. s.r.o. multifunkčná tlačiareň s faxom HP Color LaserJet CM320fxi
OBJ2012/154 techo s.r.o. uzamykateľné plechové archivačné skrine
OBJ2012/155 Kamenný Mlyn- Vajarský občerstvenie KM
OBJ2012/156 Vicom s.r.o. toaletný papier JUMBO; ZZ utierky
OBJ2012/157 ŠEVT a.s. Xerox papier A4; A3
OBJ2012/158 JURIGA s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/159 techo s.r.o. kancelárske stoličky SIRO - 6ks
OBJ2012/160 Red Tulip, s.r.o. vizitky, hlavičkový papier...
OBJ2012/161 Slovenská zdr.univerzita ubytovanie pre MUDR. V. Čisláka (ŠT)
OBJ2012/162 IMPROMAT-SLOV s.r.o. tonery
OBJ2012/163 Ševt a.s. kancelársky spotrebný materiál podľa zoznamu
OBJ2012/164 Design studio R 4 ks osobných tabúľ na dvere (z rowmarku potlačené)
OBJ2012/165 Foto Miko s.r.o. - Miloš Kobliška vyhotovenie profesionálnych fotografií vedúcich pracovníkov úradu MZ SR
OBJ2012/166 Fratričová Eva Krtkovanie do konca roka 2012 (havarijné prípady)
OBJ2012/167 Juriga s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/168 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre GR SEPP
OBJ2012/169 SOFOS spol. s.r.o. notebook Lenovo TP Edge 120
OBJ2012/170 JAROLÍN Ján - kancelárska technika servis kopírovacích strojov konica minolta
OBJ2012/171 Dolis s.r.o. propagačné predmety pre Operačný program Zdravotníctvo
OBJ2012/172 Dolis s.r.o. propagačné predmety pre Operačný program Vzdelávanie
OBJ2012/173 PROMPT tlačiarne cenín a.s. hlavičkový papier určený k vydaniu rozhodnutí a povolení na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
OBJ2012/174 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre GR SF, GR SI
OBJ2012/175 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre VSÚ
OBJ2012/176 My event s.r.o. zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie pracovníkov SEPP a zástupcov MZ ČR dňa 25.4.2012
OBJ2012/177 Petit press, a.s. predplatné týždenníka SME (1ks)
OBJ2012/178 Iura edition s.r.o. predplatné dvojmesačníka Výber rozhodnutí súd.d.e.s., 1-6/2012
OBJ2012/179 RAX, spol. s r.o. tlačoviny pre Operačný program Zdravotníctvo
OBJ2012/180 RAX, spol. s r.o. tlačoviny pre Operačný program Vzdelávanie
OBJ2012/181 techo s.r.o. spisová skriňa - 12 ks
OBJ2012/182 IMPROMAT-SLOV s.r.o. pravidelný servis + tonery (2ks modrý, 2ks čierny) do tlačiarne Ricoh MP C2550E (IKŽ)
OBJ2012/183 JAROLÍN Ján - kancelárska technika výmena valca a pantu na tlačiarni Konica Minolta Bizhub 190f
OBJ2012/184 Vicom s.r.o. toaletný papier JUMBO; ZZ utierky
OBJ2012/185 Red Tulip, s.r.o. vizitky, hlavičkový papier...
OBJ2012/186 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/187 SITA STA, a.s. monitoring tlače, spravodajské informácie (máj 2012)
OBJ2012/188 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím veľvyslanca Izraelu
OBJ2012/189 FBF INTERIER - Bartek Viliam stabebné úpravy v miestnosti č. S-02 (v budove MZ SR)
OBJ2012/190 MORE s.r.o. autobusová doprava - monitorovací výbor pre OPZ
OBJ2012/191 penzión Kamélia občerstvenie dňa 16.5.12 - monitorovací výbor pre OPZ
OBJ2012/192 E.M.G. Košice tlmočenie s technickým vybavením - monitorovací výbor pre OPZ
OBJ2012/193 Panoráma Šport hotel a.s. ubytovanie, stravovanie, prenájom kongresovej miestnosti, technické zabezpečenie - monitorovací výbor pre OPZ
OBJ2012/194 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce po stavebných úpravách v miestnosti č. S-02
OBJ2012/195 JURIGA s.r.o. sada tonerov do tlačiarne hp color Laser Jet 360n "OPZ"
OBJ2012/196 CCN s.r.o. zmena softvérovej aplikácie používanej na správu kategorizačných databáz
OBJ2012/197 E.M.G. Košice zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia - prijatie veľvyslanca Maďarska Štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2012/198 E.M.G. Košice simultánne tlmočenie s technickým vybavením - XV. Ročník medzinárodnej konferencie ,,Medicína katastrof" 30.5.2012
OBJ2012/199 REN-BEA servírovací inventár podľa zoznamu "OPZ"
OBJ2012/200 Red Tulip, s.r.o. materiál do KM podľa zoznamu
OBJ2012/201 Design studio R vyhotovenie osobnej tabule, zlatý rowmark s čiernym dotextovaním (riaditeľka KM)
OBJ2012/202 E.M.G. Košice zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia - prijatie delegácie Seychelskej republiky Štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2012/203 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie - prijatie zástupcov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky na pôde MZ SR
OBJ2012/204 E.M.G. Košice zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia - prijatie J.E. Alexandra Nalbandova, veľvyslanca Gruzínska Štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2012/205 JURIGA s.r.o. tonery podľa zoznamu
OBJ2012/206 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier so slepotlačou SJ (p.ministerka)
OBJ2012/207 Hotel Bôrik - Úrad vlády SR zabezpečenie obeda pre Seychelskú delegáciu - prijatie delegácie Ministerstva práce a rozvoja ľudských zdrojov a Miniserstva zdravotníctva Seychelskej rep.
OBJ2012/208 ŠEVT a.s. kopírovací papier A4, 80 g - MAESTRO STANDARD - 400 bal.
OBJ2012/209 VICOM s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2012/210 FBF INTERIER - Bartek Viliam úprava umakartovej priečky medzi miestnosťami č.dv. 255-256
OBJ2012/211 G.Laminátor hrebene na viazanie
OBJ2012/212 Kamenný obchod kávička kávovar Jura IMPRESSA C5
OBJ2012/213 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce po stavebných úpravách v miestnosti č.dv. 255-256
OBJ2012/214 ECOPRESS a.s. uverejnenie inzerátu v zdravotníckych novinách
OBJ2012/215 ECOPRESS a.s. uverejnenie inzerátu v zdravotníckych novinách
OBJ2012/216 Red Tulip, s.r.o. vizitky, hlavičkový papier...
OBJ2012/217 Ševt a.s. kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/218 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/219 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci máj/2012
OBJ2012/220 Juriga s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/221 Straka Ján upratovacie práce, čistiace práce, úprava zelene, záhradnícke práce, sťahovanie, úprava kongres. sály, odpratávanie snehu a solenie v zimnom období
OBJ2012/222 Kapsch, s.r.o. zapojenie telefónneho aparátu zn. Nortel v kancelárii č.dv. 445
OBJ2012/223 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím veľvyslanca Indie
OBJ2012/224 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a naopak v súvislosti s prijatím Guida Stockliho
OBJ2012/225 Red Tulip, s.r.o. vizitky, hlavičkový papier...
OBJ2012/226 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2012/227 Juriga s.r.o. Tonery HP podľa zoznamu
OBJ2012/228 techo s.r.o. kancelárska stolička Laser 697-SYS
OBJ2012/229 Peter Galan - Nábytok GALAN kreslo SOLO, pohovka SOLO, konferenčný stolík do KM
OBJ2012/230 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2012/231 VICOM s.r.o. toaletný papier JUMBO; ZZ utierky; kuchynské utierky
OBJ2012/232 SOFOS spol. s r.o. dvojprocesorová pracovná stanica HP Z620 + grafická karta
OBJ2012/233 techo s.r.o. stolička Futura head 2ks
OBJ2012/234 Kamenný obchod kávička kávovar Jura IMPRESSA C5
OBJ2012/235 ŠEVT a.s. kopírovací papier A4 - 200 balíkov, A3 - 20 balíkov
OBJ2012/236 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek 
OBJ2012/237 Regina  vyhotovenie pečiatok pre úrad MZ SR
OBJ2012/238 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava, prečistenie, výmena tonerov, kopírovacie stroje minolta
OBJ2012/239 Tech control s.r.o. odstránenie závad na elektrických zariadeniach v zmysle revíznej správy
OBJ2012/240 Dittrich & Partner Consulting CmbH softvér STATA IMP 2 -CORE V12
OBJ2012/241 Ševt a.s. kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/242 AZ Pneu s.r.o. letné pneumatiky Goodyear eagle F1 asymmetric 2 225/40 R18
OBJ2012/243 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci jún 2012
OBJ2012/244 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2012/245 SOFOS spol s r.o. jednopolicový projekčný vozík 2ks
OBJ2012/246 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2012/247 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/248 Juriga s.r.o. Tonery HP 
OBJ2012/249 techo s.r.o. pracovná stolička JET
OBJ2012/250 Xepap kopírovací papier A4
OBJ2012/251 HOUR s.r.o.                    dochádzkové karty nových zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2012/252 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2012/253 techo s.r.o. kancelárskastolička LASER 697-SYS
OBJ2012/254 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI náklad a odvoz zberného a kartónového papiera z úradu MZ SR
OBJ2012/255 Slovenská asociácia hydrogeológov predplatné časopisu - Podzemná voda č. 1/2012 a 2/2012
OBJ2012/256 Slovenská evaluačná spoločnosť o.z. Školenie EPDET 2012 - hodnotenie rozvoja vzdelávania (súvisí s implementáciou OPZ)
OBJ2012/257 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servis kopírovacích strojov RICOH AFICIO
OBJ2012/258 ECOPRESS a.s. uverejnenie inzerátu v zdravotníckych novinách
OBJ2012/259 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2012/260 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2012/261 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/262 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery KONICA MINOLTA
OBJ2012/263 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR štátnym tajomníkom MZ SR)
OBJ2012/264 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci júl/2012
OBJ2012/265 FBF INTERIER - Bartek Viliam oprava vertikálnych a horizontálnych žaluzií
OBJ2012/266 FBF INTERIER - Bartek Viliam demontáž starých a montáž nových kobercov + maľovanie v kancelárii č. 314
OBJ2012/267 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovanie a umývanie v miestnosti č. S-09
OBJ2012/268 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/269 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/270 Ševt a.s. kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/271 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier, vizitky Ing. Podhradayová
OBJ2012/272 VICOM s.r.o. toaletný papier, Z-Z utierky, vrecia na odpad
OBJ2012/273 Xepap xerox papier A3, 80g 
OBJ2012/274 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery KONICA MINOLTA
OBJ2012/275 Teletech, s.r.o.               analógové klapkové telefóny PANASONIC, 5ks
OBJ2012/276 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie a čistiace práce po stavebných úpravách, kancelária č. 314
OBJ2012/277 AZ Pneu s.r.o. pneumatiky
OBJ2012/278 Red Tulip, s.r.o. lepiace štítky APOSTILLE, 1000 ks
OBJ2012/279 ŠEVT a.s. kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/280 ART & DTP Miroslav Štekláč grafika, tlač a dodávka propagačných materiálov pre Sekciu zdravia
OBJ2012/281 Ing. Dáša Menšíková špeciálne čistiace a upratovacie práce v KM
OBJ2012/282 Viema spol s r.o. umývanie okien vo výškach
OBJ2012/283 FBF INTERIER - Bartek Viliam prekrytie pisoárov korpusom z DTD (KM)
OBJ2012/284 Dolis s.r.o. propagačné predmety pre Operačný program Zdravotníctvo
OBJ2012/285 MB Vision s.r.o. mobilné klimatizačné jednotky, 7ks
OBJ2012/286 MOTOR-CAR Bratislava  s.r.o. oprava vozidla Mercedes E320 Cdi
OBJ2012/287 Tech control s.r.o. OP a OS elektrických zariadení - serverovňa 2. časť budovy + priľahlé priestory
OBJ2012/288 Rehánek Igor vyhotovenie rowmarkovej tabule - riaditeľka KM
OBJ2012/289 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier 90g, riaditeľka KM, 500 ks
OBJ2012/290 Xepap xerox papier A3, 80g 
OBJ2012/291 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacieho stroja a faxu
OBJ2012/292 Sodexo, s.r.o. občerstvenie na poradu krízového manažmentu (zákon o kritickej infraštruktúre)
OBJ2012/293 European Centre for Health Assets&Architecture poradenské konzultačné služby
OBJ2012/294 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek - vedúci služobného úradu MZ SR Ing. Martin Senčák
OBJ2012/295 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/296 E.M.G. Košice preklad textu z francúzskeho jazyka do slovenského
OBJ2012/298 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci august 2012
OBJ2012/299 ševt kancelársky spotrebný materiál
OBJ2012/300 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie z veľvyslanectva Holandského kráľovstva)
OBJ2012/301 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie veľvyslanca Belgického kráľovstva)
OBJ2012/302 E.M.G. Košice preklad materiálu zo SJ do ruského jazyka
OBJ2012/303 Xepap xerox papier A4, 80g 
OBJ2012/304 E.M.G. Košice preklad materiálu zo SJ do bulharského, chorvátskeho, maďarského, nemeckého, poľského, rusínskeho a ukrajinského jazyka
OBJ2012/305 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka majáky Predátor
OBJ2012/306 VICOM s.r.o. hygienický materiál pre úrad MZ SR
OBJ2012/307 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky)
OBJ2012/308 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie talianskeho veľvyslanca)
OBJ2012/309 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/310 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie zo SJ do arabského a naopak (prijatie veľvyslanca Irackej rapubliky)
OBJ2012/311 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2012/312 VICOM s.r.o. toaltený papier, ZZ utierky
OBJ2012/313 Xepap xerox papier A4, 80g 
OBJ2012/314 RAX, spol. s r.o. dodávka tlačovín pre Operačný program Vzdelávanie
OBJ2012/315 RAX, spol. s r.o. dodávka tlačovín pre Operačný program Zdravotníctvo
OBJ2012/316 techo s.r.o. kancelárske stoličky SIDIZ 2ks
OBJ2012/317 E.M.G. Košice preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2012/318 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak (prijatie predstaviteľov Európskej komisie)
OBJ2012/319 Rosnička - drevopredaj, s.r.o. kuchynské dosky do jedálne MZ SR
OBJ2012/320 Red Tulip, s.r.o. vizitky, hlavičkový papier...
OBJ2012/321 IMPROMAT-SLOV s.r.o. oprava multifunkčného kopírovacieho zariadenia
OBJ2012/322 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery do faxu Panasonic KX-FL 403
OBJ2012/323 ECOPRESS a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v Zdravotníckych novinách
OBJ2012/324 FBF INTERIER - Bartek Viliam dodávka a montáž kolajničky na záclonu + záclona ušitá na mieru
OBJ2012/325 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. štítky a atramentová náplň do frankovacieho stroja NEOPOST
OBJ2012/326 Kľúčová služba - KUX zámočnícky materiál
OBJ2012/327 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci september 2012
OBJ2012/328 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2012/329 Montas-SK s.r.o. umývanie služobných vozidiel úradu MZ SR v mesiacoch október, november a december 2012
OBJ2012/330 EUROAQUA spol. s r.o. elektroinštalačný materiál a vodoinštalačný materiál
OBJ2012/331 IMPROMAT-SLOV s.r.o. tobery čierne na kopírovací stroj RICOH AFICIO MP 1350
OBJ2012/332 JAROLÍN Ján - kancelárska technika výmena prenosového pásu na kopírovacom stroji Konica Minolta Bizhub C 253 a prečistenie stroja
OBJ2012/333 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery TN 114 na kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 162
OBJ2012/334 Viema spol s r.o. maľovanie v kancelárii č. 444 a čiastočné maľovanie v zasadačke č. 107
OBJ2012/335 ABELA s.r.o.                   oprava elektronického zvončeka
OBJ2012/336 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre riaditeľku osobného úradu JUDr. Kulcsárovú
OBJ2012/337 ECOPRESS a.s. uverejnenie inzerátu v zdravotníckych novinách
OBJ2012/338 xepap kopírovací papier A4 80g (200bal.)
OBJ2012/339 VICOM s.r.o. toaletný papier Jumbo 26 v kotúčoch, biely + hygienické papierové utierky, biele
OBJ2012/340 Pivnica u zlatej husi, s.r.o. obedové menu prijatie delegácie Európskej komisie na MZ SR
OBJ2012/341 Bexa, a.s. programové aplikácie k informačnému systému liekov a liečiv v zmysle zmluvy č. 172/2011 
OBJ2012/342 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery do tlačiarne Konica Minolta C253
OBJ2012/343 VIVA Košice, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 
OBJ2012/344 hotel LUX B&B s.r.o. prenájom kongresovej sály vrátane technického zabezpečenia + občerstvenie "konferencia Operačný program zdravotníctvo v projektoch - Modernizácia špecializovaných nemocníc"
OBJ2012/345 G.Laminátor materiál na hrebeňové viazanie
OBJ2012/346 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce  na 1. posch.
OBJ2012/347 juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/348 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek - poradkyňa ministerky zdravotníctva, riaditeľka kancelárie ministerky zdravotníctva
OBJ2012/349 Orange Slovensko a.s.  mobilný telefón iPhone 5, 32GB
OBJ2012/350 Drgonec Ján vypracovanie Analýzy - ,,Unitárny systém verejného zdravotného poistenia"
OBJ2012/351 Abrador, s.r.o. notebooky Lenovo (OKM)
OBJ2012/352 E.M.G. Košice tlmočenie "konferencia Oprečný program zdravotníctvo v projektoch - Modernizácia špecializovaných nemocníc"
OBJ2012/353 BHB Tatry, s.r.o./Grand hotel Kempinsky premájom konferenčnej miestnosti + ubytovanie pre ministerku zdravotníctva
OBJ2012/354 IMPROMAT-SLOV s.r.o. tonery do kopírovacieho stroja RICOH MP C2550E
OBJ2012/355 Konica minolta s.r.o. digitálne multifunkčné zariadenie BIZHUB 223
OBJ2012/356 Kapsch, s.r.o. systémový digitálny aparát "ENHANCED" M3903 (klapka 427, č.dv.433)
OBJ2012/357 Hotel Solisko, s.r.o. ubytovanie pre 9osôb
OBJ2012/358 MORE s.r.o. zabezpečenie dopravy pre 20 osôb na konferenciu "Operačný program Zdravotníctvo v projektoch - Modernizácia špecializovaných nemocníc"
OBJ2012/359 Sofos spol. s r.o. stolné počítače HP Pro 3500 MT - 2ks
OBJ2012/360 IMPROMAT-SLOV s.r.o. servis na kopírovacom stroji RICOH AFICIO 1350 (rozmnožovňa MZ SR)
OBJ2012/361 VICOM s.r.o. toaletný papier JUMBO + Z-Z utierky
OBJ2012/362 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov na mesiac október 2012
OBJ2012/363 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2012/364 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Prešovského kraja
OBJ2012/365 VICOM s.r.o. Objednávame si u Vás Z-Z utierky biele
OBJ2012/366 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ
OBJ2012/367 VICOM s.r.o. savo, sáčky do košov, vrecia na odpad
OBJ2012/368 E.M.G. Košice zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ v súvislosti s prijatím veľvyslanca Zvrchovaného rádu maltézskych ritierov v SR
OBJ2012/369 Zeleň Slovakia s.r.o. zabezpečenie zimnej údržby v areály MZ SR počas zimnej sezóny t.j. od 15.11.2012 do 15.3.2013
OBJ2012/370 Kovotyp, s.r.o. kovové spisové skrine 4-policové (1950x950x400) 4ks
OBJ2012/371 Vladislav Salamon - Sali foto stolové pracovné kalendáre, veľké - 200ks
OBJ2012/372 Dar, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2012/373 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/374 Xepap xeroxový papier A/4 a A/3
OBJ2012/375 Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce na prízemí, 1. posch. hlavnej budovy a prístavby
OBJ2012/376 JAROLÍN Ján - kancelárska technika tonery Konica Minolta "Súvisí s implementáciou OPZ"
OBJ2012/377 Vladislav Salamon - Sali foto 3-mesačné kalendáre - 60ks
OBJ2012/378 S.V.S. Partners, s.r.o. diaľničné nálepky na rok 2013
OBJ2012/379 Floydcom s.r.o. fotoaparáty Samsung WB 150 (oceňovanie záchranárov v KOS ZZS Prešov)
OBJ2012/380 Miroslav Bakoš vytvorenie diela, krátkeho filmu z Mikulášskej akcie pre deti na MZ SR
OBJ2012/381 Unify P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek "súvisí s implementáciou OPZ a OPV"
OBJ2012/382 Fotografika, s.r.o. fotenie na Mikulášskej akcii pre deti na MZ SR
OBJ2012/383 Unify P&P, s.r.o. Vyhotovenie vizitiek pre riaditeľov MZ SR
OBJ2012/384 Magister-Prešov, spol. s r.o. cateringové služby pri príležitosti slávnostného oceňovania záchranárov
OBJ2012/385 techo s.r.o. kancelárske stoličky SIDIZ 2ks
OBJ2012/386 IMPROMAT-SLOV s.r.o. výmena opotrebovaných súčiastok kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1350 (rozmnožovňa MZ SR)
OBJ2012/387 JAROLÍN Ján - kancelárska technika oprava kopírovacích strojov Konica Minolta
OBJ2012/388 Xepap xeroxový papier A/4
OBJ2012/389 VICOM s.r.o. toaletný papier, ZZ utierky, PVC vrecia, sáčky do košov
OBJ2012/390 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci november 2012
OBJ2012/391 Malík Marek - ELSAT nastavenie a doladenie tv programov na komunikačnom odbore MZ SR
OBJ2012/392 FBF INTERIER - Bartek Viliam stavebné úpravy v kancelárii č. 441 a v serverovni
OBJ2012/393 EUROAQUA spol. s r.o. senzorové splachovače - 3ks
OBJ2012/394 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu mateiálu z AJ do SJ
OBJ2012/395 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2012/396 Dar, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2012/397 Elvyt s.r.o. vykonanie školenia obsluhy výťahu NGS 500
OBJ2012/398 Eurosafe Slovakia s.r.o. otvorenie trezoru (sekretariát ministerky)
OBJ2012/399 Grapent a.s.  prenájom priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením na rokovanie Ministerky zdravotníctva.
OBJ2012/400 VICOM s.r.o. toaletný papier Jumbo, Z-Z utierky, kuchynské utierky, biele obrusky Prima
OBJ2013/401 Xepap 11 paliet xerox papiera A/4
OBJ2013/402 Unify P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre štátneho tajomníka MZ SR
OBJ2013/403 IMPROMAT-SLOV s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni MZ SR
OBJ2013/404 HOUR s.r.o.                    vyhotovenie služobných preukazov nových zamestnancov MZ SR
OBJ2013/405 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/406 Red Tulip, s.r.o. novoročné pozdravy pani ministerky, tašky s obojstrannou potlačou MZ SR, 
OBJ2013/407 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci december 2012
​​