Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Informácie o projektoch technickej pomoci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Projekt: Podpora administratívnych a odborných kapacít na MZ SR (IV. etapa)
Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
Kód projektu: 302061BLB1
Súhrnné informácie k projektu: plagat_IV-etapa-TP.pdf


Projekt: Podpora administratívnych a odborných kapacít na MZ SR (III. etapa)
Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
Kód projektu: 302061AGQ8
Súhrnné informácie k projektu: plagat_4-projekt-TP.pdf


Projekt: Zapojenie expertných kapacít pri implementácii EŠIF
Cieľ projektu: Akcelerácia implementácie špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 PO 2 IROP s dôrazom na zabezpečenie plnenia pravidla n+3, posilnenie výkonnosti administratívnych kapacít expertmi s analytickými skúsenosťami pri možnosti využitia finančných nástrojov v rezorte zdravotníctva a posilnenie kapacít v prípade záťažových situácií pri plnení čiastkových cieľov.
Kód projektu: 302061T784
Súhrnné informácie k projektu: plagat_3-projekt-TP.pdf


Projekt: Podpora administratívnych a odborných kapacít na MZ SR (II. etapa)
Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
Kód projektu: 302061Q698
Súhrnné informácie k projektu: /plagat_2-projekt-TP.pdf
   
Projekt: Financovanie administratívnych kapacít MZ SR v rámci IROP 2016 - 2017
Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
Kód projektu: 302061C597
Súhrnné informácie k projektu: plagat_1-projekt-TP.pdf