Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Farmaceut

Oznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013

​​

Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2013 vo výške 515.000,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť a resocializácie drogovo závislých osôb.

Pre žiadateľov o dotácie na protidrogové aktivity v roku 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR zverejňuje Oznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie  Oznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie  MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013 (461 kb)